Nyregistreringen ökar igen i Sverige, något som även märks bland elbilarna som blir allt mer populära.

Nyregistreringen ökar igen i Sverige, något som även märks bland elbilarna som blir allt mer populära. Foto: Pixabay

Bilmarknaden har vänt

Nyregistreringen av personbilar ökar igen

Motor.

Under juli månad vände den negativa nyregistreringstrenden på bilmarknaden som pågått sedan bonus malus-systemet infördes. Nu ökar antalet personbilar igen i jämförelse med samma period föregående år.

Av
Andreas Lindegren

Sedan bonus malus-systemet infördes i mitten av förra året har antalet nyregistrerade bilar minskat drastiskt i jämförelse med samma månad föregående år. Men under juli vände den negativa trenden, en väntad vändning enligt Bil Sweden.

– Det blev som väntat en kraftig uppgång i juli för nyregistreringarna av både personbilar och lätta lastbilar, säger Mattias Bergman, vd för Bil Sweden.

Nyregistreringen av personbilar ökade med 89 procent jämfört med samma månad föregående år och lätta lastbilar ökade med hela 219 procent, enligt statistik från branschorganisationen Bil Sweden.

– Uppgången beror på att det var låga registreringar i juli ifjol som en följdeffekt av de rekordhöga registreringarna i juni inför införandet av det nya fordonsskattesystemet bonus malus, säger Bergman.

Under juni månad ifjol, månaden innan införandet av bonus malus nyregistrerades rekordmånga personbilar, långt över 60 000 stycken, följt av juli månad efter att det nya skattesystemet infördes och nyregistreringarna sjönk till strax under 13 000 fordon.

Hittills under året, januari till och med juli, har 191 539 personbilar registrerats vilket är 19,5 procent färre än motsvarande period förra året, då 238 047 personbilar registrerades.

– Årets prognos på 335 000 personbilar och 50 000 lätta lastbilar ligger kvar, säger Mattias Bergman.

Tydligt i statistiken är att laddbara bilar fortsätter på stark frammarsch i Sverige.

– Laddbara bilar, dvs elbilar och laddhybrider, fortsätter att gå starkt, och uppgår i juli månad till tio procent av totalmarknaden, förklarar Bergman.

Trenden märks bland annat i Volvos försäljning där modellen XC60 blev den tredje bästsäljande modellen under månaden och där hälften av de strax över 850 bilarna var i mildhybridutförande.

– Intresset märks inte minst på den ökade andelen sålda Volvo XC60 som nu levereras i mildhybridutförande. Vi stärker därmed vår roll inom elektrifiering och ser fram emot att visa upp vår första elbil längre fram i år, säger Fredrik Isakson, försäljningsdirektör på Volvo Car Sverige.

Det är dock elbilen som är allra mest populär på den totala marknaden.

– Det är framför allt rena elbilar som växer med en fördubbling, 107 procent, jämfört med juli föregående år. Rena elbilar utgör nu närmare hälften av alla laddbara bilar jämfört med en femtedel i juli förra året. Det relativt låga antalet registrerade laddhybrider är till stor del kopplat till utbudet och inte efterfrågan, där långa leveranstider från flera leverantörer påverkat månadens registreringar, säger Bergman.

Även intresset för eldrivna lastbilar visar sig tydligt i julis registreringsstatistik.

– Utvecklingen är positiv när det gäller andelen eldrivna lätta lastbilar, bland annat beroende på att klimatbonusen på 60 000 kr som gäller för eldrivna personbilar även gäller för lätta lastbilar med nollutsläpp. Hittills i år är andelen eldrivna lätta lastbilar 3,4 procent, jämfört med 0,7 procent samma period förra året, säger Bergman.

Publicerad 17 August 2019 07:00