Småhusägarna är de stora vinnarna.

Småhusägarna är de stora vinnarna. Foto: Fastighetsbyrån

Miljonvinster för bostadsägare

Bostad.

Köpte du din bostad i rätt tid? För många av landets bostadsägare har värdet fördubblats och många kan göra miljonvinster vid försäljning.

Av
Andreas Lindegren

Under den senaste månaden, september, skedde en stillsam ökning av bostadsrättspriserna, 1 procent, medan villapriserna i landet förblev oförändrade. Jämfört med för ett år sedan har priserna på bostadsrätter ökat med 3 procent medan villapriserna ökat med 2 procent, enligt statistik från Svensk mäklarstatistik. För de som planerar att sälja sin bostad är det rätt läge att passa på nu. En svagt förändrad prisbild har ökat antalet bostadsaffärer i landet.

– Det görs mycket affärer just nu. Bostadsmarknaden har kommit igång rejält efter ett par år som kännetecknats av avvaktande konsumenter. Det är generellt bra med folk på visningarna och det har blivit vanligare med avslut innan ordinarie visning. Att vi har en stabil prisbild gör att säljare och köpare möts på ett annat sätt, det går fortare och det görs fler bostadsaffärer, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

Att det sker fler bostadsaffärer visar även statistiken. Årets första nio månader visar på rekordsiffror i antalet sålda bostadsrätter, hela 5 000 fler jämfört med samma niomånadersperiod förra året.

– Antalet sålda bostadsrätter och villor under årets första nio månader i år nådde en ny rekordnivå på drygt 125 000, vilket är 5 000 fler än samma period förra året. Största antalsökningen nåddes i Stor-Malmö med 10 procent och Stor-Stockholm med 6 procent, berättar Hans Flink, försäljningschef på Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsmarknaden har kommit igång rejält efter ett par år som kännetecknats av avvaktande konsumenter.

Men sett över en längre tid har prisökningen inte varit lika stillsam. En av de största vinnarna är bostadsägare i storstäderna som köpte sin bostad för 10 till 15 år sedan. I en Sifo-undersökning som mäklarföretaget Bjurfors beställt uppger fler än åtta av tio bostadsägare i Stockholm, Göteborg och Malmö att de skulle göra en vinst på minst hundra tusen kronor om de sålde i dag, före skatt och exklusive flyttkostnader.

– Historiskt har det varit en mycket bra investering att äga sin egen bostad och vara med på bostadsmarknaden, åtminstone om man varit långsiktig, säger Fredrik Kullman vd på Bjurfors Stockholm.

Hälften av de svarande uppger att de skulle göra en miljonvinst och var femte tror att en försäljning idag skulle ge en vinst på hela tre miljoner kronor eller mer. De största vinnarna finns i Göteborg där priserna ökat med 221 procent sedan 2005. I Malmö är siffran 181 procent och i Stockholm 170 procent.

– De som lyckats utnyttja prisuppgången och bytt upp sig till en bättre bostad har sett sina värden öka ännu mer, säger Fredrik Kullman.

Men man behöver inte bo i någon av de tre största städerna för att vara en vinnare, de finns i hela Sverige. Sett över hela landet är värdeökningen 187 procent sedan 2005 och de största vinnarna är de som äger småhus. Hela tre av fyra småhusägare tror att de skulle göra en vinst på en miljon eller mer om de sålde sitt hus idag. Motsvarande siffra för bostadsrättsägare är enligt undersökningen något färre än varannan.

Publicerad 12 October 2019 07:00