Varje år skadar sig hundratals svenskar när de klipper gräsmattan.

Varje år skadar sig hundratals svenskar när de klipper gräsmattan. Foto: Pixabay

Klipp säkert och behåll tårna

Bostad.

Varje år skadas hundratals personer i Sverige när de klipper gräsmattan, vissa så allvarligt att amputation krävs. För dåliga skor, gamla gräsklippare och okunskap är några av anledningarna till skadorna som i de flesta fall kunde ha undvikits.

Av
Andreas Lindegren

Sommarens varierande väder har till skillnad från förra året krävt att gräsklipparen använts mer frekvent – värme blandat med regn har gjort gräsmattorna frodiga. Även om både åkgräsklippare och robotgräsklippare blivit vanligare i hemmen och fritidshusen under de senaste åren är de traditionella motorgräsklipparna de absolut vanligaste, maskiner som i kombination med oerfarenhet och dålig skyddsutrustning varje år leder till att hundratals personer skadar sig.

– Bladen på en gräsklippare kan vara sylvassa och händer det något kan det gå riktigt illa, säger Jenny Grimstig, personskadechef på försäkringsbolaget If.

Varje år skadar sig mellan 500–600 personer i Sverige på en motordriven gräsklippare så pass allvarligt att de behöver söka läkarvård, enligt statistik från Socialstyrelsens patientregister. Sårskador och frakturer på fingrar, fötter och tår är de vanligaste skadorna, men i drygt 40 av fallen under 2017 var skadorna så pass allvarliga att amputation krävdes av antingen ett eller flera fingrar eller tår.

Rådet från försäkringsbolaget är inte slarva med säkerheten och att aldrig ta några onödiga risker. Har du exempelvis en väldigt gammal gräsklippare som saknar ett så kallat ”dödmansgrepp”, bör du överväga att köpa en ny. Idag är det lag på att alla nya gräsklippare ska ha den typen av säkerhetsreglage, som stänger av maskinen om man släpper handtaget. Att tejpa fast reglaget så att det inte kan lösa ut, vilket många väljer att göra för att de tycker reglaget är i vägen, innebär genast en ökad risk för skada.

När man klipper gräsmattan bör man även tänka på omgivningen. De roterande bladen kan exempelvis kasta ut småsten, vilket kan leda till personskador på barn som leker i intill gräsklipparen. Har du exempelvis bilen parkerad bredvid gräsmattan som du ska klippa gör du bäst i att flytta den först för att undvika lackskador.

Även hur du klipper gräsmattan är viktigt att tänka på. Att klippa i uppförsbacke rekommenderas inte eftersom man kan halka och därmed få gräsklipparen över sig. Klipp alltid sidledes.

Även vilka skor man har på sig är en viktig säkerhetsaspekt att tänka på när gräset ska klippas, något många dock slarvar med. Rådet är att använda skor med stålhätta, något endast 13 procent uppgav att de använde i en undersökning som försäkringsbolaget If utfört med hus- och stugägare.

– Stängda, rejäla skor är alltid bäst att ha på sig för att minimera risken för skador, säger Jenny Grimstig.

41 procent av de svarande föredrog istället gymnastikskor följt av 19 procent som använde gummistövlar. Näst intill chockerande var att var femte använde foppatofflor eller träskor och två procent klippte gräset barfota!

– Många gräsklippsrelaterade skador hade kunnat undvikas, eller fått en bättre utgång, om rätt typ av skor hade använts. Tänk till ett varv extra i sommarvärmen och ta inte på dig tofflorna när du ska hantera en gräsklippare, säger Jenny Grimstig.

Publicerad 17 August 2019 07:00