Gitte Knutson startade samverkansföreningen På Limhamn 2010. Det är en medlemsförening för näringsliv och fastighetsägare i Limhamn, med stöd av Malmö stad.

Gitte Knutson startade samverkansföreningen På Limhamn 2010. Det är en medlemsförening för näringsliv och fastighetsägare i Limhamn, med stöd av Malmö stad. Foto: Markus Celander

"En levande stadskärna skapar spännande möten"

KRÖNIKA. Närheten till havet, miljön och människorna är en del av Limhamns hjärta, det är en unik miljö som vi måste ta tillvara på och utveckla. En citykärna med vital handel, ett kreativt kulturutbud, ett växande företagande och ett engagemang bland oss Limhamnsbor gör oss till en mycket attraktiv del av Malmö.

För mig är det viktigt att stödja och bidra till den lokala handeln eftersom det bidrar till en levande stadskärna. Vad gör vi utan våra butiker, restauranger och caféer som i vardagen skapar så mycket liv och personliga möten på våra offentliga gator och torg?

I staden finns förutsättningarna i form av den dynamik som skapas genom människor i olika generationer och från olika bakgrunder. På våra offentliga arrangemang som till exempel Jul på Limhamn, Hamnfestivalen och Valborg möts vi individer i staden. Vi ställer upp och kommer och vi bjuder in varandra.

Arrangemangen skapar en positiv känsla och människor som bott här i generationer, nyinflyttade från andra delar av landet och från utlandet, unga som bildat egen familj och återvänt till sin barndoms Limhamn, alla de möts.

En attraktiv stad, stadsdel och stadskärna skapar förutsättningar för tillväxt och välfärd. Vikten av hur staden mår och vad den signalerar påverkar hela stadens varumärke.

Vi är alla beroende och vinnare av att staden är levande och vital.

Gitte Knutson

Verksamhetsledare samverkansföreningen På Limhamn

FAKTA. Handeln sysselsätter tolv procent av alla sysselsatta i Sverige, vilket gör den till största bransch inom näringslivet. Handeln är också största bransch när det gäller att sysselsätta unga. Under 2017 var drygt en halv miljon sysselsatta inom näringen – drygt 200 000 i partihandeln och nästan 300 000 inom detaljhandeln. Detaljhandeln nettoomsatte samma år nästan 700 miljarder kronor Handeln har alltid förändrats i takt med att nya varor och ny teknik tillkommer, men hastigheten har aldrig varit högre än nu. Källa: HUI Research.

Publicerad 09 December 2019 00:00