Anläggningsansvarige Christoffer Falk framför Limhamns fjärrvärmecentral. Till höger i bild växer nytt bostadsområde fram.

Anläggningsansvarige Christoffer Falk framför Limhamns fjärrvärmecentral. Till höger i bild växer nytt bostadsområde fram. Foto: Markus Celander

Fjärrvärmeverket som hamnade mitt i ett bostadsområde

"Upp till kommunen att ta hänsyn till befintliga verksamheter i detaljplanearbetet"

LIMHAMN.

Birthe Jörgensen och hennes man trivs i sin lägenhet på Sundskajen. Inte minst utsikten är fantastisk – tills blicken når det där fjärrvärmeverket på andra sidan hamnbassängen. ”Det är ingen vacker byggnad. När vi köpte lägenheten för sex år sedan sa mäklaren att det skulle rivas senast 2018, men det var uppenbarligen en mäklarsanning”, säger hon.

Av
Markus Celander

Det är inte alls säkert att paret Jörgensen hade köpt lägenheten då, 2013, om de vetat att fjärrvärmeverket var där för att stanna. Vilket det uppenbarligen är, åtminstone enligt den anläggningsansvarige på E-on, Christoffer Falk.

– Som det ser ut i dagsläget finns det inga planer på att avveckla anläggningen, säger han.

När Limhamns fjärrvärmecentral togs i bruk 1984 eldades där för fullt med kol. Nästan inga värmeverk är koleldade längre – få svenskar lär ha missat att fossila bränslen inte är okej, numera ska det helst vara biobränsle eller sol och vind.

Fjärrvärmeverket i Limhamn är numera oljeeldat, men även oljan är tänkt att fasas ut. Åtminstone enligt regeringens klimatmål. Men när så sker i Limhamn är inget som Christoffer Falk kan svara på, mer än att E-ons mål är att senast år 2025 sälja till hundra procent förnybar och återvunnen energi.

– Redan idag baseras fjärrvärmeförsörjningen i Malmö på i huvudsak energiåtervinning från avfall och förnybar energi från biobränsle och värmepumpar, säger han.

Foto: Markus Celander

Sedan början på 1990-talet har Limhamns fjärrvärmecentral använts som reservanläggning. Christoffer Falk påpekar att den verksamheten är viktig för att E-ons kunder ska få fjärrvärme även vid leveransavbrott eller under längre köldperioder.

– Men det rör sig endast om ett fåtal timmar per år som den här anläggningen är i gång.

Området runt Limhamns fjärrvärmecentral har förändrats mycket sedan 1984. När anläggningen byggdes låg den mitt på Cementas område, men den tunga industrin här har på senare år ersatts av bostadsområden som vuxit upp alldeles intill fjärrvärmeverket, och nya håller på att byggas – när området är färdigställt kommer Limhamns fjärrvärmecentral att vara helt omgiven av bostadshus.

Är det vanligt med ett stort fjärrvärmeverk mitt i ett bostadsområde? Jag tänker på buller, till exempel?

– Vi har de tillstånd som krävs för att bedriva vår verksamhet. Det är upp till kommunen att ta hänsyn till befintliga verksamheter i detaljplanearbetet. Men jag vill understryka att det inte finns någon konflikt mellan oss och Malmö stad, säger Christoffer Falk.

Enligt Maria Bengtsson Lindskog, bygglovsarkitekt på stadsbyggnadskontoret, går det bra att kombinera Limhamns fjärrvärmecentral med bostadsbebyggelse.

– E-on har miljötillstånd för sin verksamhet, men för det första så används värmeverket här väldigt sällan och för det andra så byggs bostäderna enligt Boverkets byggregler och detaljplanernas krav vad gäller bullernivåer, säger hon.

Birthe Jörgensen på Sundskajen tycker att fjärrvärmecentralen är en ful byggnad. Christoffer Falk vill inte uttala sig om byggnadens estetiska kvaliteter, utan nöjer sig med att småleende påpeka att den faktiskt fick Malmös stadsbyggnadspris 1985.

När Lokaltidningen Limhamn berättar för Birthe Jörgensen att Limhamns fjärrvärmecentral står stadigt förankrad utanför hennes fönster suckar hon.

– Att fjärrvärmeverket skulle försvinna var uppenbarligen en mäklarsanning, ett försäljningsargument. Mäklaren sa att all den där verksamheten skulle koncentreras till Spillepengen, på andra sidan stan, att värmeverket där skulle byggas ut och detta i Limhamn försvinna.

Hur tänker ni nu?

– Vi älskar Limhamn. Men helt ärligt, det fanns inte i vår fantasi när vi köpte denna lägenhet att det skulle ligga ett fjärrvärmeverk mitt inne i ett exklusivt bostadsområde. De kan väl åtminstone måla det i en fin färg, säger Birthe Jörgensen.

Christoffer Falk håller med om det sista.

– Fastigheten är på några områden märkt av tidens tand och vi tittar löpande på underhållsbehovet, bland annat behöver fasaden ses över de närmaste åren.

Publicerad 27 November 2019 07:00