Malmö stad förstärker sitt samarbete med Judiska församlingen.

Malmö stad förstärker sitt samarbete med Judiska församlingen. Foto: Google Maps/ Johan Nilsson/ Ritzau Scanpix

Satsning på 20 miljoner kronor för att förbättra judars liv i Malmö

"Alla ska kunna vara stolta över sin bakgrund och identitet"

MALMÖ.

20 miljoner kronor ska Malmö stad satsa på olika åtgärder för att förbättra judars liv i Malmö till år 2023. I detta ingår bland annat stöd till judiska församlingen och grundskolorna.

– År 2020 blir ett år för öppenhet, mångfald och för alla Malmöbors självklara rätt till staden. Här ska alla kunna vara stolta över sin bakgrund och sin identitet och samtidigt leva i staden som jämlika Malmöbor. Jag är glad för att vi nu kan fördjupa vårt samarbete med den judiska församlingen, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.

Som ett led i Malmö stads arbete för öppenhet, inkludering och mångfald vill kommunledningen utöka insatserna för att förbättra judars liv i Malmö. Uppskattningsvis 1 200– 1 500 personer med judisk identitet bor i Malmö, varav 400 är medlemmar i den judiska församlingen. Det här nya samarbetet mellan Malmö stad och Judiska församlingen Malmö är uppdelat i tre delar:

• Församlingen ges 2,4 miljoner kronor i år, 2019, i uppstartsstöd för att färdigställa sitt utbildningscenter i synagogan.

• Från och med 2020 ges församlingen 2,3 miljoner kronor årligen för att kunna stötta stadens arbete med att synliggöra judisk kultur och identitet samt för arbetet mot antisemitism. I det arbetet ingår bland annat visningar av synagogan och högtidlighållandet vid Förintelsens minnesdag.

• En styrgrupp för arbetet bildas med deltagare från Judiska församlingen samt Malmö stads stadskontor, grundskoleförvaltning, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning och kulturförvaltning.

Grundskolorna i Malmö får två miljoner kronor årligen för att arbeta aktivt mot antisemitism.

Publicerad 26 November 2019 00:00