Amanah prisas.

Amanah prisas. Foto: Malmö stad

Projekt för interreligiös samverkan får Malmö stads pris för mänskliga rättigheter

MALMÖ. Amanah får Malmö stads pris för mänskliga rättigheter 2019 av Malmö stad för deras arbete med att sprida kunskap och förståelse mellan människor. Deras arbete bygger på interreligiös samverkan. Projektet är baserat på en personlig relation och dialog mellan imam Salahuddin Barakat and rabbin Moshe-David HaCohen, som representanter och bryggor mellan deras respektive församlingar i Malmö.

Genom priset vill Malmö stad motverka diskriminering och främja demokrati och mänskliga rättigheter. Motiveringen till årets vinare lyder bland annat. ”Årets pristagare bygger sin verksamhet på att sprida kunskap och förståelse mellan malmöborna. Pristagaren fokuserar sitt samhällsengagemang på att knyta band mellan muslimer och judar samt att bekämpa hat och hot riktat mot respektive församlingar.”

Tidigare vinnare är tidigare polisen Zoran Markovic (2017) och journalisten och opinionsbildaren Sofia Nedbrand (2018).

Publicerad 22 November 2019 10:35