Fotgängare är värre trafikbovar än cyklister, menar insändarskribenten.

Fotgängare är värre trafikbovar än cyklister, menar insändarskribenten. Foto: Adobe Stock

Insänt: "Fotgängare i sakta mak över hela cykelbanan"

INSÄNT. Ni skrev nyligen om Anna som beklagade sig över att cyklister kör som galningar i parkerna. Det kan säkert stämma, men fotgängare är lika stora trafikbovar - minst.

Jag cyklar 6.5 km till jobbet varje dag och får ofta väja för fotgängare på cykelbanorna. De går ofta mitt i cykelbanan så att det inte finns någon plats att köra om varken till höger eller till vänster. Ofta pillande med mobilen, med en hund i koppel eller med barn. Även på ställen där det finns gångbanor. Ringer man på ringklockan för att varna och förmå dem att flytta sig så skriker de otrevligheter efter en. Det gäller både äldre och yngre.

Jag cyklar längs Slottsgatan när jag ska hämta min dotter. Där går cykelbanan längs vägen (asfalterad) och gångbanan inne i Kungsparken (grusgång). Men fotgängare går i sakta mak över hela cykelbanan och hindrar cyklister att komma förbi. Gissar att det beror på att de inte vill få grus på skorna. Detta händer varje dag. De har ofta barnvagn och går mitt på cykelbanan och nästan alltid med mobilen i hand.Det är likadant med människor som ska korsa cykelbanan för att nå en busshållplats. De ser sig i princip aldrig för. Vrider inte ens på huvudet. Det är värre nu när det börjar bli kallt och människor har huva som skymmer sikten åt sidorna. De gör inte ens en ansats att se sig för. Det är helt galet.

Äldre går dessutom ofta på cykelbanorna med sina rollatorer för att undvika skarvarna på trottoaren. Jag har mött flera hundägare som gått på ena sidan cykelvägen med hund på en gräsmatta på andra sidan av cykelbanan. Det vill säga kopplet tvärs över cykelbanan.

Jag kan tillägga att jag lika mycket är fotgängare och bilist som cyklist. Visst finns det cyklister som beter sig illa, men enligt min mening är fotgängarna värre syndare. De tycker sig dessutom alltid ha rätten på sin sida.

Om det ska vara hållbart att cykelpendla i stället för att ta bilen så måste det också gå att cykla i rimlig hastighet. De flesta av oss har inte timmar till vårt förfogande en vardag när vi jobbat fulltid och sedan ska hämta barn och handla. Då måste även fotgängare respektera cyklisternas utrymmen i trafiken.

En allmän uppryckning bland trafikanterna i Malmö hade behövts.

”Annie”

Publicerad 20 November 2019 00:00