Diagnos dröjde på grund av långa väntetider– "Kan inte uteslutas att cancern hann bli obotbar"

MALMÖ. En man i 75-årsåldern avled under tiden som han cancerutreddes på Skånes universitetssjukhus förra året. Diagnosen koloncancer fördröjdes på grund av långa väntetider till koloskopi på gastromottagningen på Skånes universitetssjukhus i Malmö, enligt lex Maria-anmälan.

När diagnosen ställdes hade tumörerna vuxit och det förelåg stark misstanke om metastasering. Patienten avled plötsligt innan utredningen var klar. Det dröjde nio månader från remiss till att koloskopin utfördes. Enligt anmälan kan det inte uteslutas att koloncancer blev obotbar och bidrog till dödsfallet.

Publicerad 20 November 2019 00:00