Larsåke Sundström har fört en kamp för rimligare biltrafik på Sundskajen i tre års tid.

Larsåke Sundström har fört en kamp för rimligare biltrafik på Sundskajen i tre års tid. Foto: Markus Celander

Delade meningar om placering av bommar på Ön

Limhamnsbo sammanfattar tre års kamp mot Malmö stad om genomfartstrafiken på Sundskajen: "Rappakalja"

LIMHAMN.

Limhamnsbon Larsåke Sundström har uppvaktat Malmö stad flera gånger sedan 2016 för att få stopp på genomfartstrafiken utanför hans lägenhet på Sundskajen. ”Rappakalja”, sammanfattar han svaren han fått genom åren.

Av
Markus Celander

I början var Sundskajen skyltad som gågata. Larsåke Sundström påpekade för Malmö stad att på en gågata gäller förbjuden genomfart.

– Men här kom bilist efter bilist, ofta i hög fart. De använde gågatan som genväg till norra delen av Ön, där sportdykarna och sportfiskarna håller till, berättar Larsåke Sundström.

Malmö stad bytte till slut skylt till gångfartsområde, vilket innebär att fordonstrafik är tillåten på Sundskajen, men för att dämpa hastigheterna där satte kommunen upp stora blomkrukor mellan vilka bilisterna tvingades köra slalom.

– Det såg trevligt ut med blomkrukorna, men av någon anledning togs de bort för ett tag sedan och ersattes av stål- och stenpollare. Jag har aldrig förstått varför, det ser trist ut, här finns ju betong så det räcker, säger Larsåke.

Men det som nu förvånar honom, det femtielfte kapitlet i denna historia, är bommarna som Malmö stad satt upp efter ett förslag på Malmöinitiativet.

Tekniska nämnden hade nämligen beslutat att en bom skulle sättas upp efter grusparkeringen som tar vid där den stenlagda Sundskajen – gångfartsområdet – upphör norrut. Syftet med bommen var att endast fotgängare skulle kunna ta sig vidare norrut efter grusparkeringen. Detta skulle i sin tur innebära att det var mindre lockande för bilisterna att köra via Sundskajen, förbi grusparkeringen och upp till Öns allra nordligaste del, förklarar Larsåke Sundström.

– Men i stället har fastighets- och gatukontoret placerat två bommar 300 till 350 meter norr om där grusparkeringen slutar, alltså långt ut på Öns norra del, norr om det område där i princip alla bilister som kör ut på Öns norra del stannar, det vill säga där sportdykarna och sportfiskarna håller till.

Den ena bommen hindrar bilister från att köra vidare på den smala piren allra längst norrut – där det ju ändå inte förekommer någon fordonstrafik, förklarar Larsåke Sundström.

– Och den andra bommen hindrar fordonstrafik att svänga vänster där uppe, till norra Öns västra strandväg. Med andra ord så påverkar dessa bommar inte alls den oönskade trafiken på Ön.

De röda små strecken längst till vänster och högst upp visar var fastighets- och gatukontoret placerat bommarna. Sundskajens gångfartsområde slutar där bebyggelsen slutar, längst ned i bild.

De röda små strecken längst till vänster och högst upp visar var fastighets- och gatukontoret placerat bommarna. Sundskajens gångfartsområde slutar där bebyggelsen slutar, längst ned i bild. Bild: Fastighets- och gatukontoret

I ett mejl till Lokaltidningen Limhamn beskriver Joakim Florén, enhetschef på fastighets- och gatukontoret, formuleringen från nämnden gällande placeringen av bommen som "öppen för tolkning".

Joakim Florén fortsätter: "Politiskt beslut i frågan och senaste uttalandet samt genomförd åtgärd från förvaltningen visar dock på en korrekt placering. Vill emellertid poängtera det viktiga i sammanhanget, nämligen att väghållarens (Malmö stad, reds.anm.) uppfattning med anledning av genomförda åtgärder är att trafiken som nu går på Sundskajen och vidare är fullt rimlig och acceptabel".

– Rappakalja, som vanligt, säger Larsåke Sundström, och fortsätter:

– Min slutsats, efter drygt tre års kamp med Malmö stad för att få ett begränsat och lugnt trafikflöde på Sundskajen mellan Kronolots- och Mästerlotsgatorna, är att politikerna bestämmer medan gatukontorets tjänstemän anser sig ha fri tolkningsrätt av besluten och därefter gör vad de vill. Tydligen med politikernas god minne.

Publicerad 20 November 2019 08:30