Andreas Schönström (S) och Ewa Bertz (L).

Andreas Schönström (S) och Ewa Bertz (L). Foto: Arkiv Markus Celander/Pressbild

Politiker: "Vi har inte glömt bort Klagshamn"

Expresslinje på gång och kanske fritidsgård i Folkets hus

KLAGSHAMN.

Kommunalråden Andreas Schönström (S) och Ewa Bertz (L) kommenterar många Klagshamnsbors uppfattning att Malmö stad ignorerar deras område.

Av
Markus Celander

I förra Lokaltidningen Limhamn fanns en artikel om ett möte som nyligen hållits på Strandskolan i Klagshamn. Där framkom det att många Klagshamnsbor upplever sitt område som eftersatt och ignorerat av styret i Malmö stad, bland annat vad gäller samhällsservice och kollektivtrafik.

Tekniska nämndens ordförande Andreas Schönström håller med om att båda sakerna stämmer – om än inte ignorerade så har samhällsservice och kollektivtrafik blivit eftersatt i Klagshamn.

– Malmö har växtvärk på många platser. Nu försöker vi komma ikapp så snabbt vi kan, säger han.

Han nämner som exempel på detta den nu pågående förstudien av den nya Malmö expresslinjen som så småningom ska gå från Klagshamn var femte minut.

– Den kommer att innebära bättre kollektivtrafik för Klagshamnsborna jämfört med nu.

Han påpekar även att S och L gett fastighets- och gatukontoret i uppdrag att nästa år inleda ett omfattande dialogarbete med de boende i Klagshamn och Bunkeflostrand om just kollektivtrafiken, och om den allmänna trafiksituationen.

– Samtidigt vill jag påminna om att vi i år har tillfört Klagshamn en ny lekplats och naturreservat. Och på tal om Bunkeflostrand så har vi ambitionen att bygga ett nytt handelscenter där.

Andreas Schönström betonar att Malmö stad "absolut inte glömt bort" Klagshamnsborna.

– Jag kommer gärna ut och diskuterar med de boende om de vill, säger han.

Ewa Bertz skriver i ett mejl till Lokaltidningen Limhamn att "det är olyckligt att Klagshamnsborna tycker att kommunen brister i engagemang men det är bara för oss politiker att ta till oss av den kritiken. Som fritidsnämndens ordförande tar jag särskilt till mig deras önskan om en fritidsgård".

Hon avslutar: "Jag har undersökt möjligheterna för en fritidsgård ute i Klagshamn. Före detta Folkets hus, som det bedrivs en del föreningsaktivitet i, skulle kunna bli föremål för en fritidsgård längre fram att drivas av föreningarna."

Publicerad 19 November 2019 15:47