Ökat samarbete mellan kommun och fastighetsägare samt färre nyanlända är två av flera orsaker till att hemlösheten har minskat i Malmö.

Ökat samarbete mellan kommun och fastighetsägare samt färre nyanlända är två av flera orsaker till att hemlösheten har minskat i Malmö. Foto: Ritzau Scanpix/Liselotte Sabroe

Trendbrottet: Därför minskar hemlösheten i Malmö

Andelen drabbade barn har halverats

MALMÖ. Under lång tid har Malmö stad haft problem med ökande hemlöshet. Men nu visar nya siffror på en minskning.

Enligt ett pressmeddelande från kommunen började hemlösheten sjunka redan i oktober 2018. Och trenden har hållit i sig sedan dess.

På ett år har antalet vuxna personer i hemlöshet minskat med 31 procent eller 604 personer. Samtidigt har antalet barn som lever i hemlösa familjer blivit 655 färre – vilket är en halvering.

Flera faktorer tros ligga bakom den positiva utvecklingen.

Ökat samarbete mellan kommun och fastighetsägare har resulterat i att fler fått tillgång till en lägenhet i stället för tillfälliga lösningar som exempelvis hotellrum.

Samtidigt har reglerna för personer som är hemlösa men inte har någon social problematik stramats åt. Rent konkret innebär ändringen att denna grupp numera endast kan bo kortare perioder i lägenheter som hyrs av socialtjänsten.

En annan förklaring till trendbrottet är att färre nyanlända bosätter sig i Malmö nu jämfört med de senaste åren.

Fler socialsekreterare, införandet av en bostadsrådgivning och rekordmånga nybyggda bostäder spelar också in.

– Det är glädjande att hemlösheten minskar. Särskilt att det är hemlösa barnfamiljer som hittar egen bostad – samma grupp som stått för ökningen de senaste åren. Att ha ett hem är mer än att ha tak över huvudet, det är en grundförutsättning för hela livet. Men vi nöjer oss inte utan fortsätter arbeta för att hålla i den här utvecklingen, säger Rose-Marie Carlsson (S), ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden.

Publicerad 18 November 2019 09:22