Ännu en aktör inom uthyrning av elsparkcyklar etablerar sig i Malmö.

Ännu en aktör inom uthyrning av elsparkcyklar etablerar sig i Malmö. Foto: Åse-Marie Nilsson

Ännu ett elsparkcykelsföretag etablerar sig i Malmö

Wind Mobility finns redan i fler än 20 europeiska städer

MALMÖ.

Voi, Lime, Tier och nu Wind. Elsparkcyklar är ett kärt ämne hos många Malmöbor. Nu är det ännu fler elsparkcyklar som rör sig i staden efter att ny aktör har gett sig in på marknaden i Malmö.

Wind Mobilitys elsparkcyklar lanserades den 8 november i Malmö. Exakt hur många av företagets gula fordon som finns till uthyrning i Malmö vill man på det Berlinbaserade företagets kontor i London inte uppge.

– Vi börjar vanligtvis med 50–150 elsparkcyklar på en marknad, skriver Emma Castle, Account Manager på Engine MHPC.

Varför lanserar ni elsparkcyklar i Malmö?

– Malmö är en fantastisk stad för Wind, eftersom vi delar samma teknikdrivna mentalitet kring rörlighet. Malmös fokus på hållbarhet och på att utöka möjligheterna för invånarna att ta sig fram är i linje med Winds ambitioner.

Wind Mobility finns i fler än 20 europeiska städer och har 120 personer anställda. Bolaget driver även ett forskningscenter i Kina för att arbeta nära med försörjningskedjan, enligt Veckans affärer.

Publicerad 18 November 2019 00:00