Praktiskt taget allting idag hanteras digitalt, från att åka buss och betala sina räkningar till att beställa en konsertbiljett, konstaterar Gunilla Stenberg. Men nu kan hon och andra äldre som inte är så vana vid datorer få hjälp av kommunens IT-fixare Peter Boman.

Praktiskt taget allting idag hanteras digitalt, från att åka buss och betala sina räkningar till att beställa en konsertbiljett, konstaterar Gunilla Stenberg. Men nu kan hon och andra äldre som inte är så vana vid datorer få hjälp av kommunens IT-fixare Peter Boman. Foto: Markus Celander

IT-fixaren besökte Gunilla hemma i Limhamn

Ny service från Malmö stad ska hjälpa dator-ovana äldre in i det digitaliserade samhället

LIMHAMN.

Limhamnsbon Gunilla Stenberg fick nyligen besök av en IT-fixare. "Det känns tryggt", säger hon om den nya servicen från Malmö stad.

Av
Markus Celander

Fixartjänst har Malmö stad erbjudit sina äldre medborgare sedan länge. Syftet med det är att minska risken för fallskador bland äldre genom att "fixaren" kommer hem dem och till exempel byter den där trasiga taklampan, eller hjälper till med något annat praktiskt i bostaden som kan vara fysiskt besvärligt för äldre.

Nu finns även IT-fixaren. Än så länge finns det endast en sådan, Peter Boman heter han, och Lokaltidningen Limhamn var med när han besökte Gunilla Stenberg i Limhamn.

– Jag är inte ett dugg intresserad av datorer, säger Gunilla med bestämd röst.

– Facebook, Twitter, Instagram, jag är inte det minsta nyfiken. Alla mina barn och barnbarn bor i Malmö så jag träffar dem på riktigt i stället.

Men, påpekar hon, i dagens samhälle har man ju inget val, man är tvungen att ha lite hum om datorer. Till exempel när man ska betala räkningar.

– Jag brukar alltid gå ner till banken och använda datorerna som finns där. Jag har inte vågat använda min egen dator för jag är rädd för trojaner (datorvirus, reds.anm.). Men nu har Peter installerat ett virusprogram åt mig, säger Gunilla Stenberg.

Så nu vågar du betala räkningarna hemifrån?

– Ja, men för säkerhets skull börjar jag med en liten en på 200 kronor.

Peter Boman berättar att han började sin IT-fixartjänst i augusti, och att responsen är stor.

– Det jag gör är att ge enklare teknisk IT-support och rådgivning, visa hur till exempel en app fungerar eller hjälpa till med installationer. Många äldre är skeptiska och osäkra, jag ger dem bara en liten puff – meningen är ju att de äldre ska sköta detta så självständigt som möjligt.

Han har även en vanlig fixartjänst, men IT-tjänsten tar den mesta tiden, 60, 70 procent.

– Det här är en testperiod vi kör nu i sex månader, sedan ska det utvärderas, säger Peter Boman.

Foto: Markus Celander

Det är inte osannolikt att det kommer att bli fler IT-fixare, säger Anders Rubin (S), ordförande i hälsa-, vård- och omsorgsnämnden.

– Den digitala utvecklingen går oerhört fort, och många äldre känner sig osäkra och utanför då de saknar vana vid datorer. IT-fixartjänsten tror vi ska hjälpa mot ofrivillig ensamhet och isolering genom att äldre, som ofta kan vara väldigt skeptiska till datorer, tar sig över den där första tröskeln och hittar vägarna till nätet.

Eva Lindholm (L), tillfällig första vice ordförande i hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, beskriver den nya tjänsten som ett sätt att öka friheten för äldre, att ge dem tillgång till ett samhälle som i allt högre grad fungerar digitalt.

– Det handlar om praktiska saker som att betala räkningar, men än även om sociala, som relationer och nöjen, och att kunna följa med i vad som sker i samhället, säger hon.

Man kan undra varför Malmö stad inte infört denna tjänst tidigare?

– Ja, det beror troligtvis på att den digitala utvecklingen får så fort. Vi börjar allt mer uppmärksamma den ofrivilliga ensamheten, hur isolerad man blir när man inte kan ta del fullt ut av samhället, säger Eva Lindholm.

Peter Boman är klar hos Gunilla Stenberg. Nu ska han iväg till nästa IT-insats.

– Många äldre vill inte be sina barn eller barnbarn om hjälp med sina datorer eller telefoner. De vill inte vara till besvär. Då känns det enklare för dem att kalla på mig, säger han.

Gunilla Stenberg menar att många äldre är skeptiska och vissa rent av rädda för datorer, med alla koder och obekanta termer.

– Därför är jag fantastisk glad för denna service. Nu ska jag betala min lilla räkning på 200 kronor, och blir det problem så ringer jag Peter.

IT-fixartjänst För att ha rätt till IT-fixartjänst gäller samma regler som för vanlig fixartjänst: Man ska vara 75 år eller äldre, 67 år eller äldre och vara beviljad hemtjänstinsatser, eller omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Publicerad 17 November 2019 07:00