Att inreda vindslägenheter är ett sätt att skapa fler bostäder utan att göra anspråk på ny mark.

Att inreda vindslägenheter är ett sätt att skapa fler bostäder utan att göra anspråk på ny mark. Foto: Stock Adobe

Vindsvåningar ska ge 55 nya bostäder

MALMÖ. Intresset för att inreda vindslägenheter är stort. På torsdagen beslutade stadsbyggnadsnämnden att göra ändringar i detaljplanerna för sju fastigheter i centrala Malmö för att göra detta möjligt. Det kommer att ge närmare 55 nya bostäder.

De här fastigheterna ligger vid Nobeltorget, Karlskronaplan, Falsterboplan, på Sankt Knut och i Rönneholm. Alla ligger inom det som kallas riksintresse för kulturmiljövård, vilket innebär att ändringar som görs ska ske varsamt och med hänsyn till kulturhistoriska värden. Det gäller till exempel takkupor.

– Det finns ett stort intresse för att inreda vindsutrymmen och skapa fler lägenheter i befintliga kvarter, och jag är glad att vi kan öppna upp för den här möjligheten. Det är ett alldeles utmärkt sätt att få fram fler bostäder i centrala Malmö när staden växer, säger Sofia Hedén (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande, i ett pressmeddelande.

Publicerad 15 November 2019 00:00