Kommunalråd Andreas Schönström (S) bryter en tioårig bestämmelse att ordförandeposten i samverkansföreningen På Limhamn ska innehas av ordföranden i tekniska nämnden.

Kommunalråd Andreas Schönström (S) bryter en tioårig bestämmelse att ordförandeposten i samverkansföreningen På Limhamn ska innehas av ordföranden i tekniska nämnden. Foto: Arkiv/Markus Celander

Andreas Schönström (S) lämnar lokal samverkansförening

Politiker ska inte längre sitta i På Limhamns styrelse

LIMHAMN.

Politikerna lämnar sina styrelseposter i samverkansföreningen På Limhamn. ”Jag menar att det är bättre att ordförandeskapet innehas av någon som är verksam i Limhamn, och det är inte jag”, säger nuvarande ordförande i På Limhamn, kommunalråd Andreas Schönström (S), som avgår vid nästa årsmöte i mars nästa år.

Av
Markus Celander

Verksamhetsledaren i På Limhamn, Gitte Knutson, har i alla år framhållit vikten av att ha kommunen med i en samverkansförening – att få access till politiker och tjänstepersoner från Malmö stad gör På Limhamn extra attraktiv för butiksägare och fastighetsägare att bli medlem i.

Därför har ordförandeposten ända sedan starten 2010 innehafts av ordföranden i tekniska nämnden, som numera är Andreas Schönström, och även vice ordförande är från tekniska nämnden, nu är det Håkan Fäldt (M). Dessutom sitter sedan starten även en tjänsteperson från stadsbyggnadskontoret med i styrelsen.

– Jag förstår att man i starten valde att staden, inklusive politiken, skulle ha en aktiv roll i att bygga upp På Limhamn. Det krävdes ett extra engagemang. Men nu är På Limhamn en stabil verksamhet och jag tycker att då är det representanter från de lokala verksamheterna som ska driva föreningen och inneha ordförandeposterna, säger Andreas Schönström.

Han påpekar att han mycket väl kan tänka sig att tjänsteperson från Malmö stad kan sitta inadjungerad i styrelsen.

– Jag pratar här endast om politiken, vilket här gäller mig själv och Håkan Fäldt.

Malmö stad bidrar årligen finansiellt med drygt en miljon kronor till På Limhamn – 490 000 kronor till verksamheten, plus 600 000 kronor till hamnfestivalen.

Vad händer med detta stöd?

– Dessa pengar kommer vi inte att röra, säger Andreas Schönström.

Argumentet att attrahera medlemmar till På Limhamn genom access till politiken, vad säger du om det?

– Jag kommer gärna på frukostmöten eller andra medlemsmöten som På Limhamn bjuder in till. Så fungerar det i andra föreningar i stan. Men i andra föreningar sitter jag inte i styrelsen på grund av att jag är politiker. Jag bor inte i Limhamn och vet inte vad som är bäst för handeln där, eller vilka arrangemang som ska hållas där, om det ska hållas en påskparad eller allsång vid havet.

– Det är som att Limhamns segelsällskap skulle välja mig till ordförande när jag varken bor i Limhamn eller har en båt i Limhamns småbåtshamn. Malmö stad stödjer väldigt många verksamheter och föreningar och politiken kan självklart inte sitta med i alla dessa styrelser.

Men politiken är ju representerad i Malmö Citysamverkan?

– Ja, därför att det rör sig om ett betydligt större område. Det är trots allt så att citykärnan ur besöks- och näringssynpunkt i värde räknat är större för staden än andra stadsdelskärnor.

Kan ni i tekniska nämnden på egen hand besluta att politiken lämnar På Limhamn?

– Ja, det kan vi.

Att politiken nu lämnar På Limhamn, är det kommunicerat med Gitte Knutson?

– Ja, jag har informerat om detta på På Limhamns årsmöte i våras. Gitte har under tio års tid gjort ett fantastiskt jobb med På Limhamn och ingen behöver vara orolig för att På Limhamn ska tappa kontakten med staden, säger Andreas Schönström.

Lokaltidningen Limhamn söker Gitte Knutson, verksamhetsledare i På Limhamn, för kommentar.

Publicerad 14 November 2019 10:40