Det rör sig om ett flertal incidenter.

Det rör sig om ett flertal incidenter. Foto: Mostphotos

Flera anmälningar om elevkränkningar och att barn lämnas utan tillsyn på en skola

Skolinspektionen inleder utredningar

MALMÖ. Skolinspektionen inleder tre utredningar mot en skola i västra Malmö efter flera anmälningar om elevkränkningar. Enligt anmälningarna handlar det om flera incidenter av mobbning, slag, verbala kränkningar och att personalen lämnar barnen utan uppsikt. En incident ska ha inträffat under en rast när alla barn vistades i en hall utan uppsyn av fritidspersonal.

Inte heller agerar skolan trots att kränkningarna påtalats, menar anmälarna. Enligt en anmälan är diskrimineringen stor på skolan, svenska” barn och barn med utländsk bakgrund delas upp i olika klasser. ”Det är skrämmande och inte bra för barn”, skriver anmälaren, som har flera barn i den aktuella skolan. Hen skriver vidare ”Fritidspersonal pratar med varandra istället för att se vad barnen gör. Utanför skolan sker slagsmål inte sällan. Tyvärr känner jag mig orolig och inte alls trygg med miljön”.

Nu kräver Skolinspektionen att kommunen bemöter uppgifterna.

Publicerad 07 November 2019 00:00