P-platserna skulle kunna ersättas med sittplatser, träd och cykelparkeringar.

P-platserna skulle kunna ersättas med sittplatser, träd och cykelparkeringar. Foto: Mostphotos / Adobe Stock

Förslag: Ersätt 200 p-platser om året med träd

MALMÖ. I ett medborgarförslag på Malmöinitiativet föreslås att Malmö systematiskt ska ta bort 200 parkeringsplatser från centrala Malmö varje år och ersätta med sittplatser, träd, cykelparkeringar eller vad platsen behöver.

Enligt förslagsställarna ska Amsterdam att ta bort 11 000 p-platser fram till år 2025. ”Totalt sett är den fria ytan i staden väldigt begränsad i dagsläget och den mesta ytan går åt till subventionerad gatuparkering för privata bilar. Det är inte ovanligt att kvartersgator har parkering på båda sidor vägen. Genom att ta bort p-platser varje år sker en långsam överföring från subventionering av ohållbara transporter till en mer demokratisk och grön markanvändning som gynnar alla i staden”, skriver förslagsställarna.

Om förslaget får fler än 100 röster kommer det att tas upp i berörd nämnd.

Publicerad 07 November 2019 00:00