Ritningen visar hur Strandgatan höjs på vänstra sidan, vid Restaurang Mastio. Den röda sträckade linjen visar befintlig markyta, och den svarta ovanför är den nya markytan som ska läggas.

Ritningen visar hur Strandgatan höjs på vänstra sidan, vid Restaurang Mastio. Den röda sträckade linjen visar befintlig markyta, och den svarta ovanför är den nya markytan som ska läggas. Bild: Fastighets- och gatukontoret

Nu höjs Strandgatan vid Övägen

Höjdskillnaden vid restaurang Mastio jämnas ut

Av
Markus Celander

LIMHAMN. Nu har Malmö stad påbörjat arbetet med att färdigställa sträckan av Strandgatan mellan Övägen och Prångaregatan.

– Vi ska lägga ned dagvattenledningar i gatan och anlägga planteringar och gång- och cykelbana, säger Tomas Ottosson, projektledare på fastighets- och gatukontoret.

På den sidan om Strandgatan där restaurang Mastio ligger ska gatan höjas några decimeter så att den kommer upp i samma nivå som restaurangbyggnaden.

– Den kommer att luta svagt nedåt därifrån mot andra sidan. Även där kommer gatan att höjas, men inte lika mycket.

Hur påverkar det dem som bor där? Där finns till exempel nedfarten till ett underjordiskt garage intill.

– Det kommer inte att märkas, och dessutom så planar gatan ut söderut, åt garaget till, redan som det är idag. Garagenedfarten kommer inte att påverkas alls, säger Tomas Ottosson.

Arbetet beräknas vara klart den 20 december.

Publicerad 06 November 2019 00:00