I snitt ligger fosterdöden på tre av 1000 graviditeter. Under 2018 passerades gränsen och uppgick då till 5,7 avlidna foster.

I snitt ligger fosterdöden på tre av 1000 graviditeter. Under 2018 passerades gränsen och uppgick då till 5,7 avlidna foster. Foto: Mostphotos

Ökad fosterdöd i Skåne – lex Maria-anmäls

"Särskilt allvarligt"

MALMÖ/LUND.

Flera avlidna foster kunde ha undviktis, menar Skånes universitetssjukhus. Nu ser sjukhuset allvarligt på händelserna och tar till drastiska åtgärder.

Av
Wilhelm Nilsson

Generellt sett ligger andelen graviditeter med fosterdöd på mellan tre och fyra fall per 1000 graviditeter, såväl på Skånes universitetssjukhus som över hela landet. Under 2018 ökade antalet fall till 5,7 på universitetssjukhuset, vilket innebar att verksamheten analyserade samtliga graviditeter över året.

– Förra hösten såg vi en ökning och beslutade därför att titta på hela 2018. Vi har gått igenom samtliga fall och identifierat de som varit potentiellt undvikbara och därför ska anmälas enligt lex Maria, säger Pia Teleman, verksamhetschef för kvinnosjukvård på Skånes universitetssjukhus, i ett pressmeddelande.

Analysen visade att två av 29 fall under 2018 samt ett fall i år. I de två första fallen framflyttades förlossningen en dag på grund av platsbrist. I det senare fallet upptäcktes inte att barnet var tillväxthämmat under graviditeten. De tre fallen anmäls nu enligt lex Maria.

Vi gör nu allt vi kan för att minimera de risker som finns

– Alla fall där barn avlider innan eller i samband med förlossning är djupt tragiska. Särskilt allvarligt är det om det hade kunnat undvikas. Vi gör nu allt vi kan för att minimera de risker som finns, berättar Pia Teleman.

Skånes universitetssjukhus ser nu över sina rutiner och planerar för att till åtgärder.

– För att frigöra förlossningsrum behöver vi fler platser på BB-avdelningen och ett familje-BB i Malmö. Vi skulle behöva öka bemanningen på förlossningsavdelningen och ha längre öppettider på vår specialistvårdsakut. Det behövs lite mer resurser för att kunna träffa patienterna oftare. Vi för en dialog om de resurser som behövs för att kunna genomföra nödvändiga åtgärder, säger Pia Teleman.

Sjukhuset meddelar att andelen fall under 2019 nu är nere på tre per 1000 graviditeter. Ett åtgärdsprogram genom att ta in de patienter med symtom tidigare, har redan vidtagits.

Publicerad 21 October 2019 14:33