Louisedals gård har förfallit under alla år den har stått tom.

Louisedals gård har förfallit under alla år den har stått tom. Arkivfoto: Åsa Meierkord

Detaljplansarbete för Louisedals gård påbörjas

Undersöker möjlighetheten att bygga bostäder där

MALMÖ.

Ett detaljplanearbete för Louisedals gård i Oxie kommer att påbörjas, efter beslut i stadsbyggnadsnämnden. Syftet är att undersöka hur den befintliga gården bäst tas tillvara, men också möjligheten att bygga bostäder på området, bland annat LSS-bostäder.

Louisedals gård har stått tom sedan 2011, då 4H-gården där avvecklades, och är nu i behov av renovering. I detaljplanearbetet ska man utreda hur gården kan användas i framtiden med hänsyn till byggnadernas skick och platsens kulturhistoriska värden. Arbetet ska också ge svar på i vilken omfattning området kan förtätas med nya bostäder och hur dessa kan anpassas till den befintliga bebyggelsen. Uppskattningsvis handlar det om att bygga cirka tjugo nya lägenheter och ett LSS-boende med sex lägenheter.

– Vi behöver hitta former för att på ett långsiktigt och hållbart sätt bevara och förvalta Louisedalsgården, och samtidigt utveckla den. Olika överväganden har gjorts sedan 4H-verksamheten lämnade, men de har visat sig inte vara lämpade för hur det ser ut i dag. Därför tar vi nu fram en detaljplan för området, säger Sofia Hedén (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande, i ett pressmeddelande.

Publicerad 18 October 2019 00:00