Mammakraft vänder sig till oroliga mammor med barn över tio år. Bilden är tagen i ett annat sammanhang.

Mammakraft vänder sig till oroliga mammor med barn över tio år. Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Foto: Stock Adobe

Mammakraft: Mammors kraft större än polisens och socialtjänstens

Startar den 14 november

MALMÖ. Mammors kraft är större än både polisens och socialtjänstens. Mammakraft vänder sig till mammor med barn över 10 år som är oroliga för sina barn. Det kan gälla kriminalitet, droger, våldsbejakande extremism eller annat. På kursen får man dels verktyg, dels träffa andra mammor i en liknande situation.

Mammakraft, som började som ett EU-projekt, är inspirerat av Women without borders ”Mother schools”. På Women without borders menar man att det är mammor som bäst bekämpar terrorism, inte polis eller socialtjänst. Man kom också fram till att det inte går att begränsa frågan till bara våldsbejakande extremism utan att man i gruppen ska prata om olika slags oro för sina barn.

– Vi ville prova något motsvarande i Malmö. Det är ett helt koncept och Malmö för litet, men vi lät oss inspireras av ”Mothers school”, säger Anna Kosztovics, konsultationsteamet på socialförvaltningen.

Sedan februari 2018 har sex mammakraftkurser hållits, med ett tiotal deltagare i varje. Kursen riktar sig till mammor med barn från tio år som är oroliga för barnet. Under tio träffar får deltagarna lyssna på föreläsningar från familjebehandlare, skolkurator, polis, psykolog och socialsekreterare. Man pratar bland annat om oro kring omhändertagande av barn, något som många är rädda för, föräldrarollen och vart man kan vända sig.

– Man får nya kunskaper, samtidigt som man lär känna och kan stötta varandra. Det kan vara svårt att ringa en väninna och säga ”Jag tror att mitt barn använder droger”, säger Anna Kosztovics.

Hon fortsätter:

– Hur vet man om tonåringen hemma bara är tonårstrött eller om det beror på mobbning, droger eller intresse för våldsbejakande extremism? Tecken kan ofta betyda en mängd olika saker, men bara att ha ett telefonnummer till kan hjälpa. Man får också tips om hur man kan prata med barnet om sin oro.

Mammakraft är ett samarbete mellan till Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Plattform Malmö och föreningar, studieförbund och andra organisationer i Malmö. Nästa Mammakraft hålls av IKF Internationella Kvinnoföreningen på Grynbodsgatan och startar den 14 november. Anmälan sker via Malmö stads hemsida.

Mammakraft vänder sig till mammor, hur är det med oroliga pappor?

– Vi startar gärna Pappakraft, om det finns ett intresse. Jag har fått en anmälan från en man, som jag sparat för framtiden.

Publicerad 14 October 2019 00:00