SD är kritiska mot parkeringssituationen i Malmö stad.

SD är kritiska mot parkeringssituationen i Malmö stad. Genrebild: Adobe Stock

SD Malmö vill utreda parkeringssituationen

"Det har blivit för dyrt att parkera för vanligt folk"

Av
Markus Celander

LIMHAMN. Michael Hård af Segerstad (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där han föreslår att tills vidare frysa de parkeringsavgiftsnivåer som gäller idag, samt att inte utöka avgiftsbelagda parkeringsområden.

Han vill även att det genomförs en översyn av parkeringsavgifterna i Malmö stad, samt att det utreds hur Malmö stad kan anpassa och utforma parkeringsavgifterna för att möjliggöra en mer pragmatisk hållning till boendeparkering.

I motionen nämner Tygelsjöbon Michael Hård af Segerstad att det politiska styret i Malmö infört parkeringsavgifter i Limhamn dygnet runt.

Han påpekar att kommunen enligt lag inte har rätt att ta ut en parkeringsavgift för gatuparkering om inte parkeringen är trafikstörande. Det är därmed inte möjligt att ta ut en parkeringsavgift bara för att kommunen vill öka sina intäkter, menar Michael Hård af Segerstad.

– Allt för länge har parkeringssituationen gått åt fel håll. Nu är vi i en situation där det är för dyrt att parkera för vanligt folk. Vi kan inte stå passiva medan bilismen blir en livsstil för endast några få människor som har råd med alltför höga parkeringsavgifter, säger han i ett pressmeddelande.

Andreas Schönström (S), kommunalråd med ansvar för teknik och service, skriver i en kommentar till Lokaltidningen Limhamn att diskussionen om hur Malmöbornas mark ska användas är viktig:

"Vissa vill använda den till att låta folk parkera sina bilar gratis på. Mark är kommunens mest värdefulla resurs men också den ändligaste. Vi planerar för en halv miljon invånare år 2047. Varje bil tar cirka 22 kvadratmeter i anspråk och används bara två procent av sin livslängd. Då måste vi bestämma oss för om marken ska användas till att bygga bostäder, skolor, parker och arbetsplatser eller om den ska användas till att förvara bilar."

Han menar vidare att Malmöborna har bra alternativ till bilen:

"Vi har idag en expresslinje för stadsbussarna och en eldriven vanlig linje. Inom kort har vi fem expresslinjer och tre eldrivna. Vi har ett hyrcykelsystem som snart finns i hela staden. Vi har sju tågstationer på Malmöpendeln, som snart går vidare på Lommabanan. Vi gör en storsatsning på cykelvägar och säkra cykelvägar, privata bilpooler, och inom kort kommer även en elbilspool. Och så finns det elsparkcyklar som, om vi lyckas reglera hur de parkeras, kan vara ett bra komplement."

Publicerad 10 October 2019 10:20