Underskottet är det största i närtid i Malmö.

Underskottet är det största i närtid i Malmö. Foto: Mrkommun/ Creative Commons

Stort underskott: 392 miljoner kronor saknas i Malmös budget inför nästa år

MALMÖ.

Det saknas 392 miljoner kronor i Malmös budget inför nästa år. Detta utan en förändrad servicenivå och nya satsningar. Samtidigt som Sverige är på väg in i en lågkonjunktur.

– I utgångsläget kan man säga att det inte finns någonting till nysatsningar om kommunen inte gör omprioriteringar, säger Malmö stads ekonomidirektör Anna Westerling, till Sydsvenskan.

Trots att Malmös skatteintäkter och generella statsbidrag förväntas öka med 849 miljoner kronor nästa år, ökar kostnaderna betydligt mer, enligt uppgifter i Sydsvenskan. Malmös befolkning växer och de cirka 24 000 kommunanställda ska, som alla andra, få högre löner nästa år. Redan 2016 varnade den internationella revisionsbyrån PWC för ett bistert ekonomiskt läge för Malmö. En växande befolkning, med fler barn och äldre, gör att kommunens kostnader ökar, samtidigt som barn och äldre innebär små skatteintäkter.

– Vi har sett det i några år nu. Det här delar vi med väldigt många kommuner. Det handlar om den demografiska utvecklingen där färre ska försörja fler. Detta kombineras med att vi nu troligtvis lämnar högkonjunkturen, säger Anna Westerling, till Sydsvenskan.

Malmös politiker tittar nu på hur underskottet, som är större än något i närtid i Malmö, kan fyllas. Det skulle kunna vara genom nedskärningar, omprioriteringar eller skattehöjningar.

Publicerad 09 October 2019 09:34