De höjda parkeringsavgifterna verkar inte haft en dämpande effekt på antalet felparkeringar.

De höjda parkeringsavgifterna verkar inte haft en dämpande effekt på antalet felparkeringar. Foto: Adobe Stock

Tio vanligaste platserna i Malmö att få parkeringsböter på

Avgifterna höjdes i september

MALMÖ.

Skånes universitetssjukhus är det ställe i Malmö där flest parkerar fel. Och städdag är den vanligaste orsaken till en parkeringsbot. Men det finns andra vanliga orsaker till att få p-bot.

I september höjdes felparkeringsavgifterna i Malmö.

– Vi har inte märkt någon märkbar skillnad i antalet felparkeringar sedan avgifterna höjdes. Man höjde avgifterna eftersom de legat på samma nivå i många år, vi hoppades på att efterlevnaden av regleringarna skulle öka. Dessutom var det billigare att ta en felparkeringsanmärkning på vissa ställen än att betala parkeringsavgiften, och det känns fel, säger Maria Svenning, verksamhetsansvarig för parkering vid Fastighets- och gatukontoret i Malmö, till Aftonbladet.

Men de höjda felparkeringsavgifterna verkar inte ha haft en dämpande effekt på felparkeringar. Antalet utfärdade parkeringsböter i september i år är fler jämfört med förra året, 3 509 i år och 2 950 förra året, skriver Aftonbladet. En bidragande orsak kan vara att det finns fler p-vakter ute på Malmös gator än för ett år sedan.

Det är fastighets- och gatukontoret och Parkering Malmö som har hand om parkeringen i staden. Parkering Malmö har hand om parkering på tomtmark, medan fastighets- och gatukontoret ansvarar för parkering på gatumark. Båda för statistik över felparkerade bilar. Området vid Skåne universitetssjukhus, SUS; sticker ut. Här parkerar flest fel, men det är också här som flest personer får sin p-bot makulerad då de kan visa upp sjukintyg.

Plats två och tre för september innehas av Hyllie norra och Hyllie väster.

– När det gäller Hyllie kan man ofta härleda dessa till event såsom till exempel hockeymatch. På ett år utfärdas cirka 35 000 kontrollavgifter, ett antal som håller sig rätt konstant över åren, säger Agneta Weimarsson, kommunikationschef på Parkering Malmö, till Aftonbladet.

Gatorna där flest får p-böter/ antal utdelade p-böter i år

SUS, Jan Waldenströmsgata 1 232

SUS, norra 814

Casinot 624

Bryggeriet 561

Simrisbansvägen 520

Hyllie norra 564

Sus, Ruth Lundskogs gata 456

Hylliebadet 448

Slagthuset 447

Hyllie väster 427

Tio vanligaste orsakerna till p-bot/ antal

Städdag/natt 17266

Korsning 9169

T-korsning 4903

P-skiva 4664

P-skiva felinställd 3 293

P-förbud 2 749

24-timmars parkering 2 531

Terräng 2 502

Övergångsställe2 147

Källa: Aftonbladet

Gatorna där flest får p-böter/ antal utdelade p-böter i år

SUS, Jan Waldenströmsgata 1 232

SUS, norra 814

Casinot 624

Bryggeriet 561

Simrisbansvägen 520

Hyllie norra 564

Sus, Ruth Lundskogs gata 456

Hylliebadet 448

Slagthuset 447

Hyllie väster 427

Tio vanligaste orsakerna till p-bot/ antal

Städdag/natt 17266

Korsning 9169

T-korsning 4903

P-skiva 4664

P-skiva felinställd 3 293

P-förbud 2 749

24-timmars parkering 2 531

Terräng 2 502

Övergångsställe2 147

Källa: Aftonbladet

Gatorna där flest får p-böter/ antal utdelade p-böter i år

SUS, Jan Waldenströmsgata 1 232

SUS, norra 814

Casinot 624

Bryggeriet 561

Simrisbansvägen 520

Hyllie norra 564

Sus, Ruth Lundskogs gata 456

Hylliebadet 448

Slagthuset 447

Hyllie väster 427

Tio vanligaste orsakerna till p-bot/ antal

Städdag/natt 17266

Korsning 9169

T-korsning 4903

P-skiva 4664

P-skiva felinställd 3 293

P-förbud 2 749

24-timmars parkering 2 531

Terräng 2 502

Övergångsställe2 147

Källa: Aftonbladet

Gatorna där flest får p-böter/ antal utdelade p-böter i år

SUS, Jan Waldenströmsgata 1 232

SUS, norra 814

Casinot 624

Bryggeriet 561

Simrisbansvägen 520

Hyllie norra 564

Sus, Ruth Lundskogs gata 456

Hylliebadet 448

Slagthuset 447

Hyllie väster 427

Tio vanligaste orsakerna till p-bot/ antal

Städdag/natt 17266

Korsning 9169

T-korsning 4903

P-skiva 4664

P-skiva felinställd 3 293

P-förbud 2 749

24-timmars parkering 2 531

Terräng 2 502

Övergångsställe2 147

Källa: Aftonbladet

Gatorna där flest får p-böter/ antal utdelade p-böter i år

SUS, Jan Waldenströmsgata 1 232

SUS, norra 814

Casinot 624

Bryggeriet 561

Simrisbansvägen 520

Hyllie norra 564

Sus, Ruth Lundskogs gata 456

Hylliebadet 448

Slagthuset 447

Hyllie väster 427

Tio vanligaste orsakerna till p-bot/ antal

Städdag/natt 17266

Korsning 9169

T-korsning 4903

P-skiva 4664

P-skiva felinställd 3 293

P-förbud 2 749

24-timmars parkering 2 531

Terräng 2 502

Övergångsställe2 147

Källa: Aftonbladet

Gatorna där flest får p-böter/ antal utdelade p-böter i år

SUS, Jan Waldenströmsgata 1 232

SUS, norra 814

Casinot 624

Bryggeriet 561

Simrisbansvägen 520

Hyllie norra 564

Sus, Ruth Lundskogs gata 456

Hylliebadet 448

Slagthuset 447

Hyllie väster 427

Tio vanligaste orsakerna till p-bot/ antal

Städdag/natt 17266

Korsning 9169

T-korsning 4903

P-skiva 4664

P-skiva felinställd 3 293

P-förbud 2 749

24-timmars parkering 2 531

Terräng 2 502

Övergångsställe2 147

Källa: Aftonbladet

Gatorna där flest får p-böter/ antal utdelade p-böter i år

SUS, Jan Waldenströmsgata 1 232

SUS, norra 814

Casinot 624

Bryggeriet 561

Simrisbansvägen 520

Hyllie norra 564

Sus, Ruth Lundskogs gata 456

Hylliebadet 448

Slagthuset 447

Hyllie väster 427

Tio vanligaste orsakerna till p-bot/ antal

Städdag/natt 17266

Korsning 9169

T-korsning 4903

P-skiva 4664

P-skiva felinställd 3 293

P-förbud 2 749

24-timmars parkering 2 531

Terräng 2 502

Övergångsställe2 147

Källa: Aftonbladet

Gatorna där flest får p-böter/ antal utdelade p-böter i år

SUS, Jan Waldenströmsgata 1 232

SUS, norra 814

Casinot 624

Bryggeriet 561

Simrisbansvägen 520

Hyllie norra 564

Sus, Ruth Lundskogs gata 456

Hylliebadet 448

Slagthuset 447

Hyllie väster 427

Tio vanligaste orsakerna till p-bot/ antal

Städdag/natt 17266

Korsning 9169

T-korsning 4903

P-skiva 4664

P-skiva felinställd 3 293

P-förbud 2 749

24-timmars parkering 2 531

Terräng 2 502

Övergångsställe2 147

Källa: Aftonbladet

Gatorna där flest får p-böter/ antal utdelade p-böter i år

SUS, Jan Waldenströmsgata 1 232

SUS, norra 814

Casinot 624

Bryggeriet 561

Simrisbansvägen 520

Hyllie norra 564

Sus, Ruth Lundskogs gata 456

Hylliebadet 448

Slagthuset 447

Hyllie väster 427

Tio vanligaste orsakerna till p-bot/ antal

Städdag/natt 17266

Korsning 9169

T-korsning 4903

P-skiva 4664

P-skiva felinställd 3 293

P-förbud 2 749

24-timmars parkering 2 531

Terräng 2 502

Övergångsställe2 147

Källa: Aftonbladet

Publicerad 08 October 2019 14:04