Joakim Ingrell har följt 78 elever under tre års tid.

Joakim Ingrell har följt 78 elever under tre års tid. Foto: Malmö universitet

Ny studie: Idrottsprofilerade elever förlorar motivationen över tid

De värderar idrotten som mindre och mindre viktig

MALMÖ. Idrottsprofilerade grundskolor har blivit vanligare, men elever som drillas för ett liv som elitidrottare behåller inte nödvändigtvis motivationen, visar en ny studie.

– Min studie motsäger inte att idrottsprofilerade utbildningar är bra. Den ger heller inte stöd för att de leder till ett livslångt intresse för idrott och hälsa, säger Joakim Ingrell, idrottspsykolog och forskare på Malmö universitet, i ett pressmeddelande.

Han har följt 78 elever mellan 12– 16 år på en idrottsprofilerad grundskola för att se om de får ett bestående intresse för fysisk aktivitet och hälsa. Eleverna som han följt har mer idrott på schemat och dessutom 4x90 minuter i veckan där de tränar en idrott, exempelvis fotboll, simhopp eller tennis, specifikt. Under tre års tid har de vid sex tillfällen fått svara på enkätfrågor om hur de ser på prestation, motivation och framgång.

Studien visar att eleverna blir mindre motiverade över tid och värderar idrotten som mindre och mindre viktig, deras upplevelse av utmattning ökar och de har mindre tro på sin egen förmåga. Joakim Ingrell betonar dock att det inte går att dra slutsatsen om att skolan, eller liknande utbildningar generellt, skulle påverka elevernas motivation negativt.

– Det är många faktorer som påverkar elevernas upplevelse och jag har bara undersökt en grupp på en skola. Det är väldigt små förändringar men trenderna är helt klart intressanta, säger han.

Publicerad 08 October 2019 10:09