Det rör sig om cirka 1500 unga i Malmö.

Det rör sig om cirka 1500 unga i Malmö. Foto: Malmö stad

1 500 unga utan sysselsättning får vykort hem

För att få dem att återuppta studier eller skaffa sysselsättning

MALMÖ. Ungdomar som är mellan 16–19 år och saknar sysselsättning eller gymnasieexamen kommer få ett vykort hem från Malmö stad. Det rör sig om cirka 1 500 personer. Syftet är att skapa kontakt och kunna erbjuda insatser.

Kommunerna har ett lagstadgat uppdrag, det kommunala aktivitetsansvaret(KAA) att kontakta unga mellan 16–19 år som inte studerar, har gymnasieexamen eller annan sysselsättning. De får hem ett vykort från KAA-UngMalmö som arbetar med särskilda insatser för ungdomar i Malmö kommun.

Malmö stad erbjuder ungdomarna insatser med mål och syfte att börja,återuppta och/ eller slutföra studier på gymnasienivå eller hitta annan meningsfull aktivitet.

Publicerad 08 October 2019 00:00