Bilden är ett genrefoto, taget i ett annat sammanhang.

Bilden är ett genrefoto, taget i ett annat sammanhang. Foto: Stock Adobe

Utsattes för sexuellt övergrepp på HVB-hem

MALMÖ. En ung person på ett HVB-hem har berättat för personal att hen blev utsatt för ett sexuellt övergrepp av en medboende. Övergreppet ska ha skett nattetid, efter att de två ungdomarna druckit alkohol inne på boendet.

Tillsynen över ungdomarna har brustit och verksamheten har inte i tillräckligt hög utsträckning kunnat trygga en säker vård, enligt en lex Sarah-anmälan.

Publicerad 07 October 2019 11:22