Alla som vill är välkomna att delta i Skolmarschen. Bilden är ett montage.

Alla som vill är välkomna att delta i Skolmarschen. Bilden är ett montage. Foto: Stock Adobe/ Mostphotos

Skolmarschen manifesterar mot nedskärningar i skolan: "Stopp, det räcker"

Arrangeras på flera ställen runt om i landet

MALMÖ.

Ge skolorna bättre förutsättningar att möta alla elevers behov och förbättra arbetsmiljön. Det är några av Skolmarschens paroller. Den 13 oktober manifestar Skolföräldraupproret mot nedskärningar i skolan.

– Under 2019 skar nio av tio kommuner ned i budgetarna för skolans, förskolans och fritidshemmens verksamheter. Förslagen för 2020 års budgetar ser ännu sämre ut. Nu säger vi ”Stopp, det räcker”. Att man sparar in på resurser nu kommer att straffa sig längre fram, säger James Brocka i Skolföräldraupproret.

Skolmarschen arrangeras på flera ställen runt om i landet den 12–13 oktober. I Malmö avgår manifestationen, i vilken alla är välkomna att delta i, från statyn utanför Scandic Hotel på Triangeln den 13 oktober klockan 13.30.

– Under 2000-talet har lärares undervisningstid ökat med två veckor per läsår utan att andra uppdrag tagits bort. Personal i skolan lägger allt mer på sin tid på administrativa uppgifter. Elevhälsa, specialpedagogiskt stöd och studie-och yrkesvägledare skärs det ned kraftigt på, med följd att man får orimligt många elever att hantera. Resultatet blir att utslagningen blir hårdare och kvaliteten på undervisningen sämre.

James Brocka menar att besparingskraven inte bara påverkar den psykosociala miljön utan även den fysiska miljö som personal och elever befinner sig i.

– Att dra ned på resurser nu är något som kommer att kosa mångfalt mer för samhället längre fram. Vi vill att man bygger starka barn istället för att laga trasiga vuxna.

Publicerad 01 October 2019 11:33