Kommunledningen begär att Malmö stad betraktas som ett enhetligt område vid bedömningen av ebo efter att lagändringen trätt i kraft den 1 januari 2020. Så som lagändringen är formulerad nu gäller den särskilda områden med socioekonomiska problem.

Kommunledningen begär att Malmö stad betraktas som ett enhetligt område vid bedömningen av ebo efter att lagändringen trätt i kraft den 1 januari 2020. Så som lagändringen är formulerad nu gäller den särskilda områden med socioekonomiska problem. Foto: Stock Adobe

Lagen ändras: Asylsökande förlorar ersättning om de flyttar till problemområden

Kommunledningen vill att hela Malmö stad räknas som ett problemområde

MALMÖ.

Regeringen ändrar reglerna för ebo, eget boende. "Ett efterlängtat besked för Malmö, där kommunledningen drivit frågan i flera år", säger kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S).

Av
Markus Celander

Ändringen innebär att asylsökande som väljer att bo i eget boende i områden med socioekonomiska problem som regel mister sin rätt till dagersättning eller särskilt bidrag enligt lagen om mottagande av asylsökande.

Syftet är att styra mottagandet till områden där förutsättningarna är bättre för en bra start i landet.

De nya reglerna gäller från den 1 januari 2020, men redan nu begär kommunledningen i Malmö att hela Malmö stad ska betraktas som ett enhetligt område med socioekonomiska problem. Orsaken är att ebo för Malmös del under många år resulterat i segregation, trångboddhet och annan social problematik, menar Katrin Stjernfeldt Jammeh i ett pressmeddelande.

– Ebo har lett till ekonomisk och social misär i vissa bostadsområden. Barn gör läxor i trapphus och folk sover på golvet.

Kommunstyrelsens förste vice ordförande Roko Kursar (L) menar att ebo-lagstiftningen har lett till negativa konsekvenser och utsatthet för särskilt barn och deras familjer.

– Liberalerna i Malmö har länge önskat att man ser över tillämpningen på nationell nivå och välkomnar därför regeringens besked, säger Roko Kursar.

Publicerad 17 September 2019 14:49