Läkaren har konsekvent vägrat all form av kontakt med Ivo. Bilden är tagen i ett annat sammanhang.

Läkaren har konsekvent vägrat all form av kontakt med Ivo. Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Foto: Stock Adobe

Läkare vägrar förklara "enorma mängder" narkotikaklassade läkemedel – riskerar förlora legitimationen

MALMÖ. Efter anmälningar om att en läkare i Malmö, som varit verksam i en annan kommun, bland annat skrivit ut "enorma mängder" narkotikaklassade läkemedel startade Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, en utredning.

Läkaren har dock undvikit all form av kontakt med Ivo och har bland annat uppgett felaktiga kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten. Ivo menar därför att det saknas möjlighet att bedöma ”vilka omständigheter som legat till grund för de mycket höga och förskrivningar” som läkaren gjort. Bristen på underlag gör att det finns en påtaglig patientsäkerhetsrisker för läkarens patienter. Därför begär Ivo att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd återkallar legitimationen på grund av uppenbar olämplighet.

Publicerad 17 September 2019 11:10