Händelsen är anmäld.

Händelsen är anmäld. Foto: Stock Adobe

"Utbrändhet" visade sig vara livshotande hjärnhinneinflammation

Nätläkare missade ställa rätt diagnos

MALMÖ.

Mannen kontaktade en nätläkare med misstanke om att han drabbats av borrelia eller TBE. Men läkaren bedömde det som utbrändhet och senare berusning, något som visade sig vara helt fel.

En person kontaktade en nätläkare då han inte mått bra och ville utesluta borrelia eller TBE. På grund av en bugg i nätläkarens app dröjde det en dag innan han kom i kontakt med en läkare. Han uppgav då att han trodde att han blivit biten av en fästing, men inte visste var. Inte heller hade han sett en rodnad på huden. Mannen uppgav huvudvärk och obalans som symptom, men sa att han trodde att det berodde på utbrändhet på grund av hård arbetsbelastning. Dock ville han kunna utesluta TBE eller borrelia. När läkaren beskrev symptomen för dessa två, tyckte mannen att hans besvär mest liknade TBE. Läkaren gjorde dock bedömningen att det rörde sig om utbrändhet och beslutade i dialog med mannen att remittera honom för fortsatt utredning.

Dagen därpå kontaktar mannen nätläkaren igen och de meddelanden som han skriver är osammanhängande och felstavade. Läkaren tolkar det som stressrelaterade symptom och att mannen är berusad. Han skriver en remiss för psykiatrisk konsultation.

När remissen kommer fram nästa dag och mannen ska kontaktas visar det sig att han befinner sig på en intensivvårdsavdelning med hjärnhinneinflammation. Mannen var i ett livshotande tillstånd som förutom intensivvård krävde efterföljande sjukskrivning, enligt en lex Maria anmälan. Det visade sig att patienten drabbats av neuroborelia.

Publicerad 16 September 2019 00:00