P-skivan har ersatts av betalparkering, bland annat på Kung Oscars väg.

P-skivan har ersatts av betalparkering, bland annat på Kung Oscars väg. Foto: Åse-Marie Nilsson

Betalparkering på gator i stadens parker

Ett sätt att minska trafiken

MALMÖ.

Malmö stad har nu infört betalparkering på gatorna vid Pildammsparken och Slottsparken, bland annat på Kung Oscars väg. Bakgrunden är ett Malmöinitiativ, som efterlyste bilfria parker.

– Det fanns ingen möjlighet att göra de här gatorna bilfria, vi har en detaljplan med vägar, men genom att införa parkeringsavgifter dämpas trafiken, säger Joakim Florén, enhetschef på trafikregleringsenheten på fastighets- och gatukontoret.

Ett Malmöinitiativ efterlyste att stadens parker skulle vara bilfria. Då förslaget fick fler än 100 röster behandlades det av tekniska nämnden. Nämnden beslutade att gå förslaget till mötes, så långt som var möjligt. I början av september infördes betalparkering på Kung Oscars väg, Margaretavägen och Baltiska vägen. Tidigare har det varit p-skiva som gällt.

– Det är ett bättre sätt att ordna trafiken där, säger Joakim Florén.

Precis utanför stadsbiblioteket på Kung Oscars väg gäller fortfarande p-skiva, i 30 minuter, för att människor ska kunna hämta och lämna böcker på biblioteket.

Trots stora skyltar är det fortfarande många bilister som inte har förstått att det införts nya parkeringsregler och av gammal vana har lagt en p-skiva i bilens framruta. Kommer det att finnas överseende med det under en övergångsperiod?

– Man måste följa de vägmärken som finns. Det händer mycket i gatumiljön och saker kan förändras, så det gäller att ha full uppsyn

Publicerad 16 September 2019 10:21