När det regnar kan mikroplaster rinna iväg från konstgräsplaner med dagvattnet ned i brunnar och vidare ut i naturen.

När det regnar kan mikroplaster rinna iväg från konstgräsplaner med dagvattnet ned i brunnar och vidare ut i naturen. Foto: Arkiv/Anderas Holm

Malmö stad satsar två miljoner kronor på miljövänligare konstgräsplaner

Av
Markus Celander

MALMÖ. Kommunstyrelsen satsar två miljoner kronor till arbetet med att förhindra mikroplaster att spridas från stadens konstgräsplaner.

– I dagsläget har vi ingen bra ersättning till konstgräsplanerna men vi gör vad vi kan för miljön. Fritidsnämnden kommer använda pengarna till att sätta upp sargar för att hålla granulaten inom planen, förse brunnar med silar och uppföra borstar för att borsta bort mikroplaster från skorna, säger Ewa Bertz (L), fritidsnämndens ordförande, i ett pressmeddelande.

Malmö stad har som mål att fasa ut mikroplasterna från stadens konstgräsplaner och lekplatser. Mikroplaster, här i form av granulerad gummiasfalt, antas skada miljön.

I stället eftersöks andra material som ska ersätta gummit, och inom kort ska så kallad Corkeen testas vid på lekytorna på två Malmöskolor, Kirsebergsskolan och Möllevångsskolan. Corkeen är överbliven kork som precis som gummit är mjukt och därmed skyddande vid fall, men även miljövänligt och giftfritt.

Publicerad 12 September 2019 09:38