Arbetet pågår till den 24 september.

Vägmärke varning för vägarbete vid gatuarbete intill gata med spårvagnsspår. Foto: Stock Adobe

Rådmansgatan stängs av i två veckor

MALMÖ. Rådmansgatan stängs av under två veckor. Anledningen är att det ska byggas en mittrefug i bussvägen vid Triangeln. Kollektivtrafiken leds om via Pildammsvägen. Gång och cykelväg är öppen förbi arbetsplatsen.

Arbetsområdet är rödmarkerat.

Arbetsområdet är rödmarkerat. Foto: Malmö stad

Arbetat pågår fram till den 24 september.

Publicerad 10 September 2019 00:00