Kommunalråd Torbjörn Tegnhammar (M) på den omtalade marken i Limhamn.

Kommunalråd Torbjörn Tegnhammar (M) på den omtalade marken i Limhamn. Foto: Arkiv/Markus Celander

"Kunde blivit världsrekord i dålig integrationspolitik"

Satsning på kvarter för hemlösa slutar med att MKB köper tomten

LIMHAMN.

Malmö stads unika satsning på att bygga ett helt kvarter i Limhamn åt hemlösa har nu efter många turer nått vägs ände – MKB köper marken för 110 miljoner kronor av fastighetsägaren Skånska Strand, som i sin tur ägs av ett cypriotiskt holdingbolag.

Av
Markus Celander

På tomten ska MKB nu bygga 90 hyreslägenheter och eventuellt ett äldreboende med 50 platser.

För att MKB ska kunna bygga de planerade lägenheterna och äldreboendet behöver detaljplanen justeras. Hyresrätterna beräknas kunna vara inflyttningsklara 2023, meddelar MKB i ett pressmeddelande.

Malmö stads ursprungliga idé för fastigheterna på Krossverksgatan, Spiran 1 och Spiran 2, var att riva rubbet, bland annat tidigare festlokalen och bowlinghallen Let's Go, och bygga 133 lägenheter för hemlösa där. Malmö stad tecknade ett 20-årskontrakt som skulle ge hyresvärden Skånska Strand totalt 340 miljoner kronor.

Den borgerliga oppositionen var emot satsningen, vilken dessutom överklagades av ett annat fastighetsbolag för att den aldrig upphandlats offentligt enligt LOU, lagen om offentlig upphandling.

Tre domstolar underkände satsningen, som nu alltså slutar med att MKB köper fastigheterna som har ett underliggande värde av 110 miljoner kronor.

Kommunalråd Torbjörn Tegnhammar (M) skriver till Lokaltidningen Limhamn:

"Att fastigheten förvärvas av en seriös aktör är ett välkommet besked. Nu kan de boende kring Spiran andas ut och släppa sin oro om sociala problem och fallande fastighetsvärden. Moderaterna har kämpat hårt för att stoppa detta bygge med god tro om att projektet inte bara var riktigt dumt utan dessutom olagligt. Om Socialdemokraterna hade fått sin vilja igenom hade detta blivit något slags världsrekord i dålig integrationspolitik."

Socialdemokratiska kommunalrådet i Malmö Rose-Marie Carlsson skriver till Lokaltidningen Limhamn ett genmäle på Tegnhammars kommenterar: "Planer ändras", samt att "kommunen måste fortsätta det hårda arbetet med att få bort hemlösheten."

Publicerad 10 September 2019 09:18