Tre läkare gjorde ingen kroppsundersökning av patienten, trots att det enligt remissen fanns misstanke om prostatacancer.

Tre läkare gjorde ingen kroppsundersökning av patienten, trots att det enligt remissen fanns misstanke om prostatacancer. Foto: Stock Adobe

Tre läkare får kritik efter att ha missat cancer

När den upptäcktes 1,5 år senare var den spridd

MALMÖ.

Trots att en man med förhöjda PSA-värden upprepade gånger besökte urologen vid Skånes universitetssjukhus i Malmö dröjde det 1,5 år innan prostatacancer upptäcktes. Den var då spridd och kunde inte längre behandlas. Ivo kritiserar tre läkare för att ha inte ha gjort en fysisk kontroll av prostatan vid sina undersökningar.

Besöken hos de tre läkarna ägde rum under nio månaders tid. Patienten remitterades till urologmottagningen våren 2017 med misstanke om prostatacancer. Vid patientens första besök fokuserade läkaren på patienten besvär på att tömma blåsan. En relevant fråga anser Inspektionen för vård och omsorg (Ivo), men konstaterar samtidigt att patientens inte undersöktes utifrån remissens misstanke om prostatacancer. I läkarens dokumentation står det inte något om en kroppsundersökning eller vävnadsprov. Inte heller fanns det en tidsplan för uppföljning. Enligt läkaren var uppföljning planerad, något hen skrev ned på en ”rosa lapp”, men inte i patientjournalen.

En dryg månad senare uppsöker patienten en ny läkare. Även här saknas uppgifter i journalen om vilka undersökningar som utförts. Ett drygt halvår senare, vid ett tredje läkarbesök, saknas även uppgifter om en kroppsundersökning. Ivo menar att det krävs en klinisk undersökning av patienten och kontroll av PSA för att kunna utesluta prostatacancer.

Enligt primärvårdsjournalen hade patientens PSA från första besöket till det tredje stigit från 5,1 till 9.

När besvären tilltog under 2018 konstaterades prostatacancer med spridning och det var inte längre möjligt med botande behandling. Anmälaren menar att om behandling hade påbörjats tidigare hade det funnits möjlighet till botande behandling.

Ivo konstaterar att de te läkarna brustit ibland annat undersökning, har fördröjt diagnos och behandling. Ivo anser däremot inte att det går att bedöma om en tidigare diagnos och behandling hade möjliggjort att patienten blivit botad.

Publicerad 09 September 2019 00:00