Företaget för nu böta för brott mot miljölagen.

Företaget för nu böta för brott mot miljölagen. Foto: Stock Abode

Butik sålde 1 000 Super Nintendo-kontroller med miljöfarliga ämnen

Piratkopior innehöll både klorparaffiner och höga halter av bly

MALMÖ.

En Malmöbutik som sålt över tusen Retro Super Nintendo-kontroller har fått böter på 20 000 kronor för miljöbrott, enligt ett strafföreläggande. Spelkontrollerna innehåller miljöfarliga ämnen, som misstänks vara cancerframkallande.

Bakgrunden är en anmälan i fallet från Kemikalieinspektionen. Totalt rör det sig om 1 141 piratkopior av Retro SNES USB kontroll, som innehåller det förbjudna ämnet klorparaffiner med kort kolkdja (SCCP). Ämnet misstänks vara cancerframkallande. Kortkedjade klorparaffiner är mycket långlivade och bryts inte ned i naturen.

–Det handlar om ett väldigt svårnedbrytbart ämne som utgör ett problem för både människor och miljö i framför allt avfallsledet, säger Karin Rumar på Kemikalieinspektionen till Nyhetsbyrån Siren.

Spelkontrollerna innehåller även bly i halter som överstiger gränsvärdena om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. En analys visade att kontrollerna innehåller cirka 45 procent bly i lödningar på kretskortet, när gränsvärdet för bly i elektriska produkter inte får innehålla mer än 0,1 procent.

Enligt butiken har de slutat att köpa och sälja produkten. De ska också styra upp sina rutiner var gäller produkters innehåll.

Publicerad 09 September 2019 14:09