Kvinnan har nu flyttat. Fotot är taget i ett annat sammanhang.

Kvinnan har nu flyttat. Fotot är taget i ett annat sammanhang. Foto: Stock Abode

Traumatiserad, hotad kvinna sökte skyddat boende – fick stödkontakt

MALMÖ. En traumatiserad kvinna, som befann sig i en hotsituation, sökte skyddat boende hos socialtjänsten. Men istället för skyddat boende fick hon en stödkontakt.

Enligt en lex Sarah-anmälan utreddes inte hoten mot henne tillräckligt och helhetsbedömningen brast, vilket kunde ha fått allvarliga följder för hennes liv eller hälsa.

Dessutom brast den formella hanteringen då hon inte fick något avslagsbeslut om skyddat boende.

Sedan händelsen har verksamheten bland annat ändrat sitt arbetssätt för att kunna ha bättre kontroll över aktuella ärenden.

Publicerad 31 August 2019 07:00