Tonie Roos har fortfarande en ateljé i Paris.

Tonie Roos har fortfarande en ateljé i Paris. Foto: Limhamns konsthall (Fotot är beskuret).

Tonie Roos ställer ut i Limhamn

MALMÖ. Tonie Roos ställer ut på Limhamns konsthall, från och med den 7 september.

Hon kommer från Malmö, där hon numera bor. Hennes konstnärsliv startade på 1970-talet i New York. Tonie Roos har haft hundratals utställningar på båda sidor om Atlanten, och på senare år i Malmö, Köpenhamn och Stockholm. I Sverige är hon bland annat representerad i Kristianstad, Landskrona, Ystad museers samlingar och med 15 verk i Pontus Hulténs samling på Moderna museet i Stockholm.

Publicerad 31 August 2019 07:00