Den nya förvaltningslagen, som trädde i kraft förra året, stipulerar en maximal handläggningstid på sex månader.

Den nya förvaltningslagen, som trädde i kraft förra året, stipulerar en maximal handläggningstid på sex månader. Foto: Stock Adobe

Nio månaders väntan på personlig assistans

Strider mot förvaltningslagen

MALMÖ.

Under årets första sex månader har det varit upp till nio månaders väntan på personlig assistans. Detta trots att den nya förvaltningslagen säger att handläggningstiderna inte får överskrida sex månader.

Under årets första månad var den genomsnittliga väntetiden på beslut om personlig assistans 8,8 månader. I mars hade den sjunkit till 6,9 månader för att under följande tre månader öka till 7,1 månader, enligt uppgifter i Skånska Dagbladet, som har granskat funktionsstödsförvaltningens senaste kvartalsredovisning.

Detta trots att det förra året skapades en särskild grupp som tog hand om ansökningar om personlig assistens. Därefter skapades fyra handläggartjänster och i år har det utökats med ytterligare fem tjänster. Dessutom har rutinerna för att registrera nyinkomna ärenden förbättrats. Det är enbart personliga ärenden som drar över maxtiden, funktionsstödsförvaltningens andra ärenden, som boendestöd, ledsagarservice och hemtjänst, klaras av på fyra månader. Enligt avdelningschef Sema Soer beror de långa handläggningstiderna på den väldigt stora mängden ärenden.

– Vi fick ta över ärenden från stadsområdena, varav vissa redan hade för långa handläggningstider. Sedan dess har vi jobbat aktivt för att komma ner till i första hand sex månader, i andra hand fyra. Det har tagit tid, och det har varit ett tufft arbete att jobba undan alla gamla ärenden samtidigt som det hela tiden kommer nytt material, säger hon till Skånska Dagbladet.

Hon menar dock att redan nu i augusti kommer man att nå det uppsatta målet på fyra månader, då handläggningstiden i juli var 4,7 månader.

Publicerad 21 August 2019 00:00