Skolinspektionen kritiserar Malmöskolan.

Skolinspektionen kritiserar Malmöskolan. Foto:Mostphotos

Fel lärare satte betyg

Läraren hade inte undervisat eleverna den terminen

MALMÖ.

Skolinspektionen kritiserar en friskola för att ha låtit en lärare som inte bedrev undervisningen sätta betyg. Något som är emot skollagen.

En lärare på en friskola anmälde till Skolinspektionen i juni att hen inte fått sätta betyg på de elever hen undervisat under terminen, trots att hen var legitimerad. Istället hade den lärare som undervisat eleverna under höstterminen fått sätta betygen, dessutom under tiden då hon var föräldraledig.

Skolan menar, i sitt svar till Skolinspektionen, att läraren var anställd som vikarie under vårterminen. Det var ett tidsbegränsat uppdrag, i vilket inte ingick att sätta betyg. Något som skolan ska ha upplyst lärarvikarien om. Bedömningen och betygsättningen av eleverna skulle istället ske tillsammans med den lärare som undervisade eleverna under höstterminen 2018. Betygssättningen sker ofta i lärarpar för att det ska bli rättssäkert. Några veckor innan sommarlovet gick höstterminens lärare på föräldraledighet, men var ändå med i betygsättningen via digitala plattformar. Skolledningen menar att detta gjordes av omtanke till eleverna och för att det var mer rättssäkert. Enligt skolan hade man i betygsättningen tagit hänsyn till vikariens underlag. Betygen som höstterminens lärare satte var exakt desamma som höstterminens.

Vikarien tycker att hens undervisning varit meningslös då hen inte fått sätta betyg självständigt.

Skolinspektionen ger lärarvikarien rätt. Enligt skollagen ska betyg beslutas av den eller de legitimerade lärare som bedriver undervisningen vid den tidpunkt när betyg sätts. Förutom att betygsättande lärare inte undervisat eleverna på en termin var hen ledig när betygen sattes.

Senast den 12 november ska skolan ha vidtagit åtgärder för att följa skollagens krav på betygsättning.

Publicerad 21 August 2019 00:00