Jonas Fernland har själv barn som korsar Gottorpsvägen på väg till skolan, något han inte är bekväm med.

Jonas Fernland har själv barn som korsar Gottorpsvägen på väg till skolan, något han inte är bekväm med. Foto: Markus Celander

Trafiksituationen i Bunkeflostrand ska utredas

Jonas förslag på förbättringar ska upp i trafiknämnden

BUNKEFLOSTRAND.

Småbarnsföräldern Jonas Fernland vill att kommunen äntligen tar tag i trafiksituationen kring skolområdet vid Gottorpsvägen och Klagshamnsvägen. ”Där har skett en del olyckor, bland annat med barn inblandade, och risken är ju att det till slut sker något riktigt allvarligt”, säger han.

Av
Markus Celander

I ett Malmöinitiativ skriver Jonas Fernland att han vill se fartdämpande åtgärder på Gottorpsvägen. Att det är 30-skyltat runt det stora skolområdet hjälper inte, menar han.

– Bilarna kör för fort, samtidigt som där finns många barn i rörelse.

Planeringen av området är inte genomtänkt, menar Jonas Fernland. På en liten yta av Gottorpsvägen, vid rondellen till Klagshamnsvägen, finns en busshållplats samt strax intill en in- och utfart till Ängslätt Center.

– Bussen blockerar vägen vilket frustrerar många bilister. Och det blir inte minst problematiskt när föräldrar ska hämta och lämna barn. Det finns visserligen en liten p-plats med ett tiotal platser för dem inne på skolområdet, men den räcker inte långt. Många föräldrar kör då in på p-platsen till Ängslätt Center i stället. Det blir trångt och rörigt.

Till problematiken hör att de två övergångsställena över Gottorpsvägen ligger långt ifrån varandra – det ena vid rondellen, och det andra mer än 200 meter österut.

– Det skapar onödiga risker när barn väljer att gena över vägen i stället för att ta sig till övergångsställena.

Idag finns där fysiska fartdämpare i form av vägbulor, men de har närmast en motsatt effekt, menar Jonas Fernland.

– Många bilister tar igen tiden de förlorar när de bromsar in genom att gasa på mellan vägbulorna.

Han föreslår dynamiska farthinder, det vill säga sådana som endast aktiveras när ett fordon kör över den tillåtna hastigheten – då sänks de ned i marken och bildar ett gupp.

– Då drabbas inte de bilister som håller rätt hastighet.

Men framför allt tror Jonas Fernland på fartkameror.

– Att tvingas bromsa in för ett farthinder är sin sak, men något som betyder mycket för folk är pengar – 2000 spänn i böter svider.

Vad gäller busshållplatsen föreslår Jonas Fernland att denna flyttas till Klagshamnsvägen eller – om den blir kvar där den är idag – att den får en ficka där bussen kör in och släpper förbi bilarna. Han ser även att in- och utfarten till Ängslätt Center flyttas till Klagshamnsvägen.

För att ett Malmöinitiativ ska tas upp i berörd nämnd krävs att 100 personer har röstat på det. På kort tid har Jonas Fernlands initiativ fått nära 200 röster, så inom kort ska det upp i trafiknämnden, där Andreas Schönström (S) är ordförande. Han berättar för Lokaltidningen Limhamn att de utan framgång försökt komma i kontakt med de som äger Ängslätt Center, Larsson fastigheter.

– Vi vill ändra in- och utfarten till ängslätt Center. Vi har sökt ägarna flera gånger men de har inte återkopplat. Men enligt lagstiftningen kan vi ändra in- och utfarten ändå, så det ska vi göra. Jag har tröttnat rejält på att fastighetsägaren inte tar sitt ansvar.

Vad gäller Jonas Fernlands övriga synpunkter kan inte Andreas Schönström i nuläget säga mer än att nämnden gett fastighets- och gatukontoret i uppdrag att i början av nästa år påbörja en medborgardialog med boende i Bunkeflostrand om trafiksituationen i området generellt.

– Vi vet att där finns bekymmer, trafikfarliga och problematiska platser, inte bara vid den här rondellen. Vi ska titta på det och utifrån de boendes synpunkter vidta åtgärder. Det är ett löfte från S och L. Vi har gjort sådana här medborgardialoger tidigare i Västra hamnen och på Möllevången och de har gett bra resultat.

Fotnot. Lokaltidningen Limhamn har utan framgång sökt Larsson fastigheter för kommentar.

Publicerad 15 August 2019 15:35