Bild: Our Architectural Office

Klart att Tekniska museet får en upplevelsearena

Wisdome ingår i en nationell satsning

MALMÖ. Kommunstyrelsen har godkänt ombyggnaden av Teknikens och sjöfartens hus. Ombyggnaden , som beräknas kosta 20 miljoner kronor, ska ge plats åt Wisdome, en upplevelsearena med domteater, digitala labb och rum för lärande. Fokus ligger på teknik, naturvetenskap och hållbar utveckling som lyfts fram genom visualiseringar, vetenskapskommunikation och interaktivt lärande.

Wisdome ingår i en nationell satsning och förutom Malmö planeras det för science center i Stockholm, Norrköping, Göteborg och Umeå. För att säkerställa driften av Wisdome i Malmö pågår nu ett treårigt projekt med stöd från Tillväxtverket.

Publicerad 15 August 2019 00:00