Måsar och deras skrän är ett ständigt aktuellt ämne i Malmö.

Måsar och deras skrän är ett ständigt aktuellt ämne i Malmö. Foto: Adobe Stock

Förslag: Inför skyddsjakt på måsar

"Av någon anledning görs det inte i dag"

MALMÖ.

Både gäss och kaniner jagas av Malmö kommunjägare, men inte måsar, trots att de ställer till med större olägenhet för stadens invånare. Det menar en Malmöbo, som föreslår att man inför skyddsjakt på måsar.

”De verktyg som hittills använts mot måsarna är uppenbarligen otillräckliga eftersom populationen snarare ökar än minskar”, skriver Malmöbon i sitt medborgarförslag.

”Att hindra måsarna från att bygga bo och hitta mat kan säkert fungera, men är orealistiskt i en stad som Malmö med ett stort antal hyresvärdar som inte har ekonomiska incitament att riva fågelbon, och med massvis med snabbmat som hamnar på marken. Någonting som garanterat fungerar är skyddsjakt. Måsar är visserligen fredade under de fyra månaderna då de häckar, men resterande åtta månader råder fri jakt för jakträttsinnehavare. Eftersom det är Malmö stad som är jakträttsinnehavare och är det också deras ansvar att låta kommunjägarna skjuta måsfåglar, vilket av någon anledning inte görs i dag. Kommunjägarnas skyddsjakt är dessutom billig, så det är ingen kostnadsfråga. Förslaget är alltså att se till att Malmös kommunjägare årligen skjuter av en stor del av måsfåglarna och på sikt får ner populationen till rimlig nivå, vilket bör vara en liten bråkdel av dagens storlek”, skriver han vidare.

Medborgarförslaget, som finns på Malmöinitiativet på Malmö stads hemsida, har redan fått många röster trots att det är nytt. Om det får 100 röster tas det upp av berörd nämnd.

Publicerad 14 August 2019 00:00