En lättad Ingrid Therp Perico kan äntligen förverkliga alla planer hon har för sin trädgårdshandel i Limhamn.

En lättad Ingrid Therp Perico kan äntligen förverkliga alla planer hon har för sin trädgårdshandel i Limhamn. Foto: Markus Celander

Trädgårdshandel får stanna kvar efter domstolsbeslut

"Nu kan jag äntligen förverkliga alla de planer jag har"

LIMHAMN.

Trädgårdshandeln i Limhamn stannar kvar på Västanväg. Detta står klart då grannföretaget som överklagat valt att inte gå vidare efter att Mark- och miljödomstolen gett dem avslag. "En enorm lättnad, fram till nu har jag drivit ett företag med handbojor", säger trädgårdshandelns ägare Ingrid Therp Perico.

Av
Markus Celander

Fastigheten som trädgårdshandeln ligger på är enligt detaljpla avsedd för småindustri. Men sedan starten 2009 har Ingrid Therp Perico kunnat vara kvar på tillfälliga bygglov, då Malmö stad menade att hennes verksamhet var en mindre avvikelse från detaljplan.

Men för tre år sedan överklagade grannar hennes bygglov, då de menade att trädgårdshandeln drog för mycket trafik till området. Ingrid Therp Perico valde då att satsa allt på ett kort – hon betalade en halv miljon kronor för en detaljplansändring som medgav trädgårdshandel på platsen.

Malmö stad godkände, men då överklagade det stora grannföretaget detaljplansändringen. Ärendet hamnade hos Mark- och miljödomstolen som nu avslagit överklagan.

– Grannföretaget valde att inte gå vidare till nästa instans, Mark- och miljööverdomstolen, säger en synbart nöjd Ingrid Therp Perico.

Nu kan hon äntligen driva företaget så som hon alltid velat – de tillfälliga byggloven har inneburit att hon aldrig kunnat göra de investeringar hon velat då inget bank velat ge henne lån till en verksamhet med tillfälliga bygglov.

– Att jag nu får stanna kvar innebär bland annat att jag kan sätta upp skyltar vid gatan om att trädgårdshandeln ligger här, här ska byggas en ny entré, ny parkering och huset ska målas om. Här ska renoveras och rustas upp.

Hon påpekar också sitt ansvar som arbetsgivare.

– Jag har utåt sett varit positiv och intalat mig själv att det här ska lösa sig och att vi får stanna kvar, och att denna process inte skulle påverka mitt privatliv. Men nu när allt är över har verkligheten hunnit ikapp och inser hur mycket detta tryckt ned mig.

Hon har fem anställda, samtliga utbildade trädgårds- eller landskapsingenjörer. Vid högsäsong är de runt tio, och extraarbetarna kommer från Alnarps lantbruksuniversitet.

– Det är en fantastisk lättnad att de kan behålla sina jobb. Nu har vi så många nya planer på gång som vi äntligen kan förverkliga, säger Ingrid Therp Perico.

Publicerad 13 August 2019 13:04