Talina Marcusson, platsansvarig på Café David, och Matilda Jägerdén, enhetschef på Skåne stadsmission, tycker att utvecklingen är oroande.

Talina Marcusson, platsansvarig på Café David, och Matilda Jägerdén, enhetschef på Skåne stadsmission, tycker att utvecklingen är oroande. Foto: Åse-Marie Nilsson

Skåne stadsmission: Fler äldre lever i fattigdom

"Vi möter människor som jobbat hela livet, men inte kan leva på sin pension"

MALMÖ.

Gruppen av personer som lever i hemlöshet eller utsatthet har blivit större och bredare, enligt Skåne Stadsmission i Malmö. Numera söker både fler yngre och äldre hjälp hos dem.

Denna artikel är en återpublicering.

– När jag började här för åtta år sedan hade majoriteten som vi träffade någon form av beroendeproblematik eller psykisk ohälsa och var mellan 30-50 år. Så är det inte längre. Fler, både äldre och yngre, lever i ekonomisk eller social utsatthet, så spektrumet har breddats, säger Mathilda Jägerdén, platschef på Skåne Stadsmission i Malmö.

Varje dag kommer omkring 150 personer till deras Café David, mitt emot Rättscentrum, där man, förutom social samvaro och stöd, kan få gratis frukost och en lunch för 30 kronor. De flesta besökarna är återkommande.

– Samhället har tyvärr blir mer och mer uppdelat, vilket är en oroande utveckling. Vi upplever att socialtjänsten har en hårdare riktlinje. Många faller mellan stolarna och får inte den hjälp som de är berättigade till. För att strida måste man vara frisk och ha mycket ork, säger Matilda Järgerdén.

En grupp som har blivit större är de äldre, som utgör omkring en tredjedel av personerna som kommer till Skåne stadsmission. I den här gruppen utgör kvinnorna 30 procent, jämfört med 20 procent av det totala besökarantalet. En orsak kan vara låg pension. Enligt PRO finns det en halv miljon äldre i Sverige som bara har den låga garantipensionen trots ett helt yrkesliv bakom sig. 80 procent av dessa är kvinnor.

– Vi möter människor som har jobbat hela sitt liv, men inte kan leva på sin pension. Det finns äldre hemlösa som sover på bussar, på stationen och i värmestugor när de är öppna. Det är helt förfärligt.

Hon fortsätter:

– I den äldre generationen kan finnas en skam över den situation man befinner sig i och man vill inte be om hjälp, även om har ett nätverk. Ofta vet människor i ens närhet inte ens om det.

Matilda Jägerdén tror att det skulle behövas fler Café David, runt om i staden.

– Vi har inga lägenheter eller checkar att dela ut, men ibland kan ett byte av skor, även om de är begagnade, göra dagen. Det vi är mest stolta över är tillgängligheten, att vi har öppet sju dagar i veckan, år ut och år in. På ett vis är det sorgligt att det behövs, men vi finns här om man behöver stöd. Ibland måste man fånga människor precis i rätt tid.

Publicerad 10 July 2019 00:00