Enligt Anders Malmquist är bristen på matematiklärare Malmös största utmaning.

Enligt Anders Malmquist är bristen på matematiklärare Malmös största utmaning. Foto: Tomaz Lundstedt

Så ser behörigheten ut bland Malmös nior

Många går sommarskola för att få gymnasiebehörighet

MALMÖ.

Niondeklassarna i Malmö har fått sina betyg och i genomsnitt ligger de på samma nivå som förra året. Det som sticker ut är att andelen nyanlända elever som är behöriga till gymnasiet har ökat kraftigt – från 17 procent 2018 till 30 procent i år.

Av
Mattias Grenholm

Det genomsnittliga meritvärdet för nior på Malmös kommunala skolor har stigit mycket de senaste åtta åren. I år hamnar de på 219,8 poäng, ungefär samma nivå som förra årets 219,4. Räknar man bort nyanlända elever – de som bott högst fyra år i Sverige – sjunker dock snittet från förra årets 233,4 poäng till 230,4 poäng.

Siffrorna är än så länge preliminära och kommer höjas efter sommarskolan.

– Det är ett antal hundra som går sommarskolan nu och många av dem har bara något enstaka ämne att läsa in, så de har en hyfsad chans att klara det. I så fall höjs snittmeritvärdet med 2-3 procent, säger Malmös grundskoledirektör Anders Malmquist.

Omkring 13 procent av Malmös elever är nyanlända och årets nior i denna kategori höjer sina betyg rejält jämfört med förra året. Det genomsnittliga meritvärdet är i år 132,9 poäng mot förra årets 119,3 vilket gör att andelen nyanlända behöriga till gymnasiet ökar stort.

– I år är vi särskilt glada över att våra nyanländas resultat ökar tydligt. Vi kan konstatera att behörigheten är 30,3 procent jämfört med 17 procent vårterminen 2018. Man ska komma ihåg att dessa elever varit kort tid i Sverige, säger Anders Malmquist i ett pressmeddelande.

Andelen elever som är behöriga till yrkesförberedande gymnasieprogram ökar i år något, från 75,2 procent 2018 till 75,6 procent i år. Räknar man inte med nyanlända och elever med okänd bakgrund blir behörigheten 81,3 procent.

Det ämne som många har svårt för är matematik. Av de elever som saknar godkänt i endast ett ämne, och därmed inte är behöriga till gymnasiet, är det 65 procent som stupar på just matematik.

– Matematikämnet fortsätter att vara den största utmaningen för oss. Det är en stor brist på mattelärare, liksom fritidspedagoger och speciallärare – det är ett av Sveriges största problem framöver, säger Anders Malmquist.

Andel behöriga elever i Malmös skolor

Siffrorna gäller det grundläggande betygskraven för att komma in på yrkesförberedande gymnasieutbildning. Siffrorna anges i procent.

Malmö idrottsgrundskola 100

Bergaskolan 97,2

Västra Hamnens skola 93,8

Strandskolan 92,7

Bäckagårdsskolan 91,4

Linnéskolan 89,5

Sorgenfriskolan 83,7

Söderkullaskolan 83,7

Oxievångsskolan 82,9

Rönnenskolan 78,9

Pilbäckskolan 78,5

Slottsstadens skola 78,5

Augustenborgsskolan 76,8

Gottorpskolan 76,1

Samtliga skolor 75,6

Publicerad 25 June 2019 00:00