Ingvor Sabina Le John i EU-valet.

Ingvor Sabina Le John i EU-valet. Foto: Privat.

Fem år med Kirsebergs allehanda – till hösten kan den läggas ned

Ingvor Sabina Le John vill vandra vidare

MALMÖ. Det är fem år sedan Ingvor Sabina Le John startade Kirsebergsallehanda.se med vidhängande Facebook-sida. Facebooksidan fick snabbt många gillare, men i höst kan den läggas ned.

– I oktober går jag i pension och har kanske lust att göra något annat i livet än bo på Backarna. Det historiska materialet finns ju för evigt på hemsidan, medan Facebooksidansidan kanske släcks ned. Jag får se vad livet vill, skriver Ingvor Sabina Le John i ett mejl.

Kirsebergs allehanda har utvecklats i två riktningar. Facebooksidan-sidan tar upp mer dagsaktuella ämnen och arrangemang, medan hemsidan innehåller fördjupande reportage samt visar gamla bilder och återberättar historier från förr. Där finns även reportage om framtiden, exempelvis om de nya bostadsområden som är på gång.

– Jag vill genom Kirsebergs allehanda ge Kirsebergaborna en känsla av perspektiv och kontinuitet i en orolig, splittrad tid. En insikt om att tiderna alltid förändras.

Ingvor Sabina Le John är ursprungligen historielärare med intresse för lokalhistoria.

– Jag har insett vilken guldgruva Kirseberg är när det gäller lokalhistoria. Jag har också genom mitt grävande insett att området är något försummat i Malmös historia. Detta medgav man även på Malmö stadsarkiv när jag letade material där.

En guldgruva har varit Kirsebergs bibliotek.

– De hörde av sig och det ledde till att jag satt månader med näsan i deras Kirsebergsamling och skannade underbara historier och fina bilder på nätet. Jag har också hittat självbiografier direkt skrivna av Kirsebergabor själva på utlåningshyllorna. En som jag speciellt gillar är "När jag vallade får på Torngatan 1910". Andra berättelser har jag fått mig tillskickade via mejl, hittat i Facebook-grupper eller fått överlämnade på puben

Vad ska du göra när du blir pensionär?

– Jag har alltid bott cirka tio, tolv år på ett ställe, men sedan vaknar vandrarlängtan i mig. Jag får se vart livet för mig.

Publicerad 22 June 2019 00:00