Gymnasiesärskolan på Valdemarsro.

Gymnasiesärskolan på Valdemarsro. Foto: Malmö stad

Gymnasiesärskola brottas med ekonomiska problem

Åtgärdsplan ska vara framtagen till efter sommaren

MALMÖ. Gymnasiesärskolan på Valdemarsro har under en tid brottats med ett stort budgetunderskott och situationen är nu så allvarlig att skolförvaltningen går in och tar ett större ansvar för att stötta verksamheten. Förvaltningschefen har beslutat att temporärt föra över attesträtten till utbildningschefen och alla framtida anställningar ska godkännas av HR-chefen.

Skolledningen har fått uppdraget att skyndsamt ta fram en åtgärdsplan som balanserar underskottet. Planen ska vara klar i augusti/ september. Det kommer att resultera i ett omfattande omställningsarbete.

– Gymnasiesärskolan är en på flera sätt unik enhet vilket gör att situationen är mer komplex att hantera än ett liknande läge på övriga gymnasieskolor, säger förvaltningsdirektör Lars Rehnberg, i ett pressmeddelande.

Publicerad 19 June 2019 00:00